Thứ Bảy, 18/05/2024 10:51 SA

Báo cáo công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính bằng sơ đồ tư duy

Với đặc thù trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, chỉ có thời gian nghiên cứu hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định xét xử và giao hồ sơ cho VKS nghiên cứu. Do đó, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo cán bộ, KSV Phòng 9 tích cực, chủ động hơn trong công tác nghiên cứu cũng như tham mưu đề xuất bằng phương pháp báo cáo án bằng sơ đồ tư duy.


Kiểm sát viên Phòng 9 báo cáo án bằng sơ đồ tư duy

Việc xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy được thực hiện trên cơ sở phần mềm X-mind đã cơ bản đạt được nhiều kết quả tích cực, thông qua sơ đồ tư duy, việc báo cáo án bằng hình ảnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp Kiểm sát viên hệ thống được toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, khái quát được quá trình tố tụng cũng như thể hiện được nội dung trình bày của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những nội dung khác có trong vụ án một cách đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích nhất. Trên cơ sở các hình ảnh, nội dung được trình chiếu qua sơ đồ, việc báo cáo án trở nên sinh động, dễ theo dõi và nắm bắt, từ đó đề xuất quan điểm giải quyết vụ án một cách chính xác với Lãnh đạo Viện. Qua đó, giúp Lãnh đạo Viện bao quát, hệ thống hóa được tài liệu, chứng cứ, đồng thời hiểu rõ hơn về nội dung vụ án, từ đó có sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ hơn. Đến nay, đơn vị đã thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy 05 vụ án (Dân sự: 04; Hành chính 01).


Màn hình sơ đồ tư duy báo cáo án dân sự, hành chính

Đây là những kết quả bước đầu trong việc ứng dụng sơ đồ tư duy trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, là tiền đề để tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND… nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính trong thời gian đến./.

Tú Vương

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ