Thứ Năm, 25/07/2024 21:14 CH

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16

Sáng 14/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để xem xét, cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo Vụ địa phương II; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.


Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khoá VIII, gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2024 và xây dựng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025; Tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Hội nghị cũng đã sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Tỉnh ủy; xem xét cho ý kiến thành lập các Tiểu ban của Tỉnh ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Các đại biểu cũng xem xét cho ý kiến báo cáo kết quả giải quyết công việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp Tỉnh ủy; chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta đã đoàn kết nhất trí, thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nền kinh tế tỉnh có mặt khởi sắc; tổng thu ngân sách nhà nước bằng 51% dự toán Trung ương và tỉnh giao, tăng 57,8% so cùng kỳ; một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,2%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 19,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,3%. Tỉnh đã bàn giao 100% mặt bằng thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo, quan tâm kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hoạt động của hệ thống chính trị các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 


Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đề nghị các cấp ủy, địa phương, đơn vị tập trung triển khai chủ trương của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XIV của Đảng; nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị; cụ thể hóa thực hiện kịp thời, đồng bộ các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cùng với triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn công tác cải cách hành chính; tập trung tuyên truyền và hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo thời gian đề ra, tạo đồng thuận trong xã hội; các cấp ủy, địa phương, đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định nền kinh tế, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế tỉnh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Các địa phương, đơn vị tập trung triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch thực hiện Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040, tạo điều kiện thúc đẩy tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh: Từng đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm; khơi dậy khát vọng phát triển, vươn lên; chủ động đổi mới, sáng tạo; quyết liệt, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Phú Yên

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

 

Thứ 3, 23/7/2024: 

08h00: 

- Họp Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy” (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

- Họp Ban soạn thảo đề thi và đáp án cuộc thi (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

13h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại CQ CSĐT Công an tỉnh. 

 

Thứ 4, 24/7/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 25/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 26/7/2024:

06h30:

- Đ/c Thảo - PVT viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

08h00: 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác. 

 

Thứ 7, 27/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 28/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ