Chủ Nhật, 27/11/2022 22:28 CH

VKSND huyện Sông Hinh kiểm tra chéo tại VKSND huyện Tuy An

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-VKS-VP ngày 18/02/2020 của VKSND tỉnh Phú Yên, ngày 23/10/2020, Đoàn kiểm tra VKSND huyện Sông Hinh do đồng chí Đào Vương Tuấn, Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra chéo tại VKSND huyện Tuy An.


Hình ảnh buổi kiểm tra


Kết quả kiểm tra cho thấy: Năm 2020, VKSND huyện Tuy An đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch số 20/KH-VKS-VP ngày 02/01/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên về công tác kiểm sát năm 2020 và Kế hoạch công tác của đơn vị.


VKSND huyện Tuy An đã bám sát kế hoạch công tác, đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Nhìn chung, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả.


Bên những kết quả đạt được, VKSND huyện Tuy An cũng còn một số thiếu sót, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.


Mai Nga

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 21/11/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h30:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

10h15:

- Họp Đảng ủy.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 22/11/2022: 

08h00:

- Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh năm 2022.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 23/11/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT dự họp nhận xét, xếp loại đảng viên chi bộ Phòng 7.

14h00:

- Họp tổ chấm điểm thi đua phối hợp với nhận xét, xếp loại công chức.

 

Thứ 5, 24/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp nhận xét, xếp loại đảng viên chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Thảo – PVT; Văn phòng tham dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm 1.

 

Thứ 6, 25/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự HN phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

- Họp BCH Công đoàn.

14h00:

- Họp Lãnh đạo Viện đánh giá, xếp loại đối với Trưởng phòng, Viện trưởng VKSND huyện.

 

Thứ 7, 26/11/2022:

08h00:

- Họp Lãnh đạo Viện đánh giá, xếp loại đối với Trưởng phòng, Viện trưởng VKSND huyện.

09h00: 

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe lãnh đạo phòng 1 báo cáo án.

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 27/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ