Chủ Nhật, 19/05/2024 09:33 SA

VKSND thị xã Sông Cầu: 05 năm đạt chuẩn Cơ quan văn hóa

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, VKSND thị xã Sông Cầu vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên công nhận là đơn vị đạt chuẩn trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 05 năm (2016 - 2020)”.

Để đạt được thành thành tích này, trong 05 năm qua,  tập thể VKSND thị xã luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm theo Chỉ thị và kế hoạch của Viện kiểm sát cấp trên và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành trong các khâu công tác theo kế hoạch và chỉ tiêu đề ra. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Ngành, địa phương phát động, VKSND thị xã Sông Cầu đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, phát động phong trào thi đua trong đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương và chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tồn đọng, kéo dài. Bố trí phòng tiếp công dân, bản nội quy tiếp công dân theo quy định, kịp thời phân loại đơn khiếu nại, tố cáo để giải quyết đúng thủ tục, thời hạn quy định.

Đơn vị có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành, được Hội đồng sáng kiến VKSND tỉnh công nhận, như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện việc trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử thông qua hộp thư nội bộ của ngành, ứng dụng chữ ký số trong quản lý văn bản và triển khai các cuộc họp “không giấy tờ”; lắp đặt hệ thống camera an ninh, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan và phục vụ tốt công tác kiểm tra trật tự nội vụ của lãnh đạo đơn vị. Có sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý án dân sự, hành chính quá hạn và kiểm sát án phí thi hành án dân sự; theo dõi thời hạn giải quyết dân sự, hành chính và tính toán án phí thi hành án dân sự được thực hiện có khoa học, đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng. Cải tiến phiếu thu thập thông tin người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù, phục vụ cho công tác trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Nhà tạm giữ. 

Cán bộ, công chức trong đơn vị tích cực tham gia học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Không để xảy ra các tình trạng tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đơn vị; không có cán bộ, công chức và người lao động bị xử lý kỷ luật.Tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Phòng, chống các tệ nạn mại dâm, ma tuý; tích cực tham gia hưởng ứng ngày môi trường thế giới; tham gia phát động tháng an toàn giao thông…Thực hiện tốt nếp sống văn minh theo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định, quy ước ở tại địa phương trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ cùng tiến bộ, đấu tranh chống tiêu cực, phê phán cái sai, phát huy cái đúng, chống lãng phí, tham nhũng, xây dựng lối sống trung thực, nghĩa tình. 100% cán bộ công chức, người lao động của đơn vị tham dự đầy đủ ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư nơi cán bộ, đảng viên cư trú. Tích cực tham gia thi đua sôi nổi các phong trào về văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do ngành và địa phương tổ chức. Tham gia đóng góp đầy đủ các chính sách xã hội như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo và các cuộc vận động khác do các cấp, các ngành phát động ủng hộ.

Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, tạo môi trường văn hóa nơi công sở, 100% cán bộ, công chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc hiếu, hỉ, tiệc tùng. Gia đình mỗi cán bộ, công chức và người lao động hàng năm đều được công nhận là “Gia đình văn hóa”. Thực hiện nghiêm việc phòng, chống các các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Cán bộ, công chức đơn vị thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của ngành; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ, đấu tranh chống tiêu cực, phê phán cái sai, phát huy cái đúng, chống lãng phí, tham nhũng. Tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 23-CT/TU của Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc không hút thuốc lá nơi công sở, nơi làm việc; không uống rượu, bia trong ngày làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; khuôn viên cơ quan đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

Kết quả hàng năm 100% cán bộ, công chức và người lao động VKSND thị xã Sông Cầu đều đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên; Cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” các năm từ 2016 đến 2019, đặc biệt năm 2020, 2021 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và vinh dự nhận “Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Khối”. Chi bộ VKSND thị xã Sông Cầu nhiều năm liền giữ vững Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó năm 2020 được Ban Thường vụ Thị ủy công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Công đoàn cơ sở luôn giữ vững thành tích Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc từ năm 2016 đến năm 2020. 

Bình Minh

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ