Chủ Nhật, 21/04/2024 20:58 CH

VKSND tỉnh Phú Yên nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có vai trò quan trọng, trong thời gian qua, VKSND tỉnh Phú Yên luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Phú Yên tiếp công dân

Năm 2021, công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn vị đã tiếp 115 lượt công dân, do tình hình dịch Covid-19 nên công dân đến trụ sở VKSND tỉnh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 50 lượt so với cùng kỳ năm trước. Quá trình tiếp công dân, cán bộ, Kiểm sát viên có thái độ đúng mực, lịch sự, tôn trọng công dân; lắng nghe nội dung sự việc và giải thích, hướng dẫn, thông báo chỉ dẫn, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định.
VKSND tỉnh đã tiếp nhận 427 đơn/403 việc, tăng 41 đơn so với năm 2020. Trong đó khiếu nại 127 đơn, tố cáo 29 đơn, đơn tố giác trong hoạt động tư pháp 59 đơn, kiến nghị phản ánh 212 đơn; không có đơn yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hoặc đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do người tiến hành tố tụng gây ra. Viện kiểm sát tỉnh đã thụ lý, giải quyết đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ về nội dung, trình tự, thủ tục 17 đơn/14 việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết; chuyển 109 đơn đến VKSND cấp huyện để giải quyết theo thẩm quyền; chuyển 234 đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp (VKSND tỉnh có trách nhiệm kiểm sát giải quyết); 44 đơn không thuộc thẩm quyền, không thuộc trách nhiệm kiểm sát đã được trả lại đơn và thông báo chỉ dẫn cho công dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 23 đơn không đủ điều kiện thụ lý.
Ngoài nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn vị đã tăng cường công tác công tác kiểm tra, hướng dẫn, thông báo rút kinh nghiệm, để VKSND cấp huyện kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; thực hiện việc sơ kết các Quy chế phối hợp liên ngành tư pháp và Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát.
Nhờ thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết, kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đã hạn chế, giảm thiểu số lượng đơn thư vượt cấp, không để xảy ra tình trạng tụ tập khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trị an, góp phần ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2022 tiếp tục quán triệt đầy đủ quy định về quy trình, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về công tác tiếp công dân, giải quyết, kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thực hiện tốt công tác quản lý, báo cáo tình hình vi phạm của cơ quan tư pháp trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết và đôn đốc việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ngành, giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại có liên quan đến các bản án hình sự, dân sự, hành chính, đơn tố cáo về những hành vi tham nhũng, đảm bảo đúng pháp luật. Đẩy mạnh công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các phòng nghiệp vụ, VKSND cấp huyện để thụ lý giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện; ban hành thông báo rút kinh nghiệm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Mai Linh

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 15/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

09h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 16/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 17/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (cả ngày). 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Xuân Phước.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 5, 18/4/2024:  

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

 

Thứ 6, 19/4/2024:

08h00:

- Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ (cả ngày). Thành phần: Lãnh đạo Viện và toàn thể công chức, người lao động.

 

Thứ 7, 20/4/2024: 

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 21/4/2024:

 

Phân công trực cơ quan