Chủ Nhật, 27/11/2022 21:47 CH

VKSND tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Ngày 06/8/2021, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 07/CT- VKSTC về việc tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.
Ngày 24/9/2021, VKSND tỉnh Phú Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT- VKSTC, đề ra mục đích, yêu cầu nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác kháng nghị phúc thẩm vụ án hành chính, vụ việc dân sự trong việc thực hiện chức năng của Ngành; phấn đấu đạt các chỉ tiêu và bảo đảm việc kháng nghị có căn cứ, đúng pháp luật, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Xác định công tác kiểm sát, giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là trọng tâm, đột phá; đưa công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính vào chương trình kế hoạch năm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là một tiêu chí để đánh giá kết quả thi đua hàng năm của đơn vị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, hiệu quả; Viện trưởng VKSND cấp huyện trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; lựa chọn, bố trí công chức có năng lực, trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công tác này.
VKSND tỉnh Phú Yên xác định vụ việc dân sự, vụ án hành chính là loại việc rất phức tạp, liên quan sâu rộng đến nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau của quản lý hành chính nhà nước; cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội và sự mở rộng hội nhập quốc tế nên xung đột lợi ích xảy ra nhiều, số lượng án ngày càng tăng. Do đó, các đơn vị quan tâm bố trí công chức, Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm và có tính ổn định lâu dài để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với khâu công tác này. Đồng thời, trang bị đầy đủ, kịp thời các thiết bị, máy móc cần thiết đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm động viên khuyến khích kịp thời cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
VKSND hai cấp tỉnh và huyện tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật, đặc biệt là việc thực hiện quyền kháng nghị theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, thực hiện nghiêm các Quy chế, quy trình và hướng dẫn của VKSND Tối cao; bám sát các chỉ tiêu nghiệp vụ trong Nghị quyết của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành; bảo đảm số lượng và chất lượng kháng nghị các vụ án hành chính, vụ việc dân sự đúng pháp luật đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm nhằm giảm tỷ lệ bản án, quyết định của Tòa án bị cấp trên hủy sửa mà không có kháng nghị của Viện kiểm sát.
Kiểm sát chặt chẽ công tác thụ lý, giải quyết án dân sự, hành chính của Tòa án cùng cấp để nắm rõ số vụ việc Tòa án thụ lý, giải quyết; nắm chắc số lượng bản án, quyết định Tòa án gửi đến; phân công công chức nghiên cứu, kiểm sát theo quy định của pháp luật nhằm phát hiện vi phạm của bản án, quyết định, kịp thời thực hiện quyền kháng nghị, đảm bảo kháng nghị chính xác, có căn cứ, được Tòa án chấp nhận.
VKSND hai cấp tỉnh và huyện tăng cường rút kinh nghiệm về những thiếu sót, hạn chế đối với từng trường hợp mà Viện kiểm sát rút kháng nghị hoặc kháng nghị của Viện kiểm sát không được Tòa án chấp nhận; rút kinh nghiệm trong việc không phát hiện được vi phạm pháp luật khi kiểm sát bản án, quyết định.
Giao Phòng 9 VKSND tỉnh thường xuyên tổng hợp, thông báo rút kinh nghiệm đối với những vi phạm, thiếu sót trong công tác kháng nghị và những kháng nghị có chất lượng, được Tòa án chấp nhận để Viện kiểm sát cấp dưới tham khảo, rút kinh nghiệm. Phân công Kiểm sát viên theo dõi địa bàn, Viện kiểm sát huyện nào có án hủy, sửa nhiều cần kịp thời báo cáo để có hướng chỉ đạo.
Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị ngang cấp. Trường hợp khi phát hiện bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật, nếu không còn đủ thời gian để kháng nghị phúc thẩm thì phải báo cáo bằng văn bản và gửi hồ sơ vụ án ngay cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp để xem xét kháng nghị theo thẩm quyền.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án, VKSND cấp huyện phải gửi ngay bản án, quyết định lên VKSND tỉnh, khắc phục tình trạng gửi bản án, quyết định quá chậm dẫn đến khi phát hiện vi phạm thì không còn thời hạn kháng nghị.
Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới; tăng cường thông tin, trao đổi khó khăn, vướng mắc, những vi phạm cần xem xét kháng nghị; trường hợp vụ việc phức tạp có nhiều ý kiến khác nhau kịp thời báo cáo thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên, không để xảy ra án hủy có trách nhiệm của VKS, đảm bảo nội dung kháng nghị có căn cứ, lập luận chặt chẽ, tuân thủ về hình thức và thời hạn đúng quy định, hạn chế việc rút kháng nghị.
Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa phải báo cáo ngay với Lãnh đạo đơn vị đối với những bản án, quyết định mà Tòa tuyên không thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát hoặc có những nội dung khác trái pháp luật để kịp thời kháng nghị theo thẩm quyền.
Đối với các bản án, quyết định dân sự, hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nếu có căn để kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm cần kịp thời báo cáo đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật.

KIM LOAN

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 21/11/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h30:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

10h15:

- Họp Đảng ủy.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 22/11/2022: 

08h00:

- Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh năm 2022.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 23/11/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT dự họp nhận xét, xếp loại đảng viên chi bộ Phòng 7.

14h00:

- Họp tổ chấm điểm thi đua phối hợp với nhận xét, xếp loại công chức.

 

Thứ 5, 24/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp nhận xét, xếp loại đảng viên chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Thảo – PVT; Văn phòng tham dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm 1.

 

Thứ 6, 25/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự HN phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

- Họp BCH Công đoàn.

14h00:

- Họp Lãnh đạo Viện đánh giá, xếp loại đối với Trưởng phòng, Viện trưởng VKSND huyện.

 

Thứ 7, 26/11/2022:

08h00:

- Họp Lãnh đạo Viện đánh giá, xếp loại đối với Trưởng phòng, Viện trưởng VKSND huyện.

09h00: 

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe lãnh đạo phòng 1 báo cáo án.

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 27/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ