Thứ Ba, 26/09/2023 12:14 CH

VKSND tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Ngày 06/8/2021, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 07/CT- VKSTC về việc tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.
Ngày 24/9/2021, VKSND tỉnh Phú Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT- VKSTC, đề ra mục đích, yêu cầu nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác kháng nghị phúc thẩm vụ án hành chính, vụ việc dân sự trong việc thực hiện chức năng của Ngành; phấn đấu đạt các chỉ tiêu và bảo đảm việc kháng nghị có căn cứ, đúng pháp luật, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Xác định công tác kiểm sát, giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là trọng tâm, đột phá; đưa công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính vào chương trình kế hoạch năm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là một tiêu chí để đánh giá kết quả thi đua hàng năm của đơn vị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, hiệu quả; Viện trưởng VKSND cấp huyện trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; lựa chọn, bố trí công chức có năng lực, trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công tác này.
VKSND tỉnh Phú Yên xác định vụ việc dân sự, vụ án hành chính là loại việc rất phức tạp, liên quan sâu rộng đến nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau của quản lý hành chính nhà nước; cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội và sự mở rộng hội nhập quốc tế nên xung đột lợi ích xảy ra nhiều, số lượng án ngày càng tăng. Do đó, các đơn vị quan tâm bố trí công chức, Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm và có tính ổn định lâu dài để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với khâu công tác này. Đồng thời, trang bị đầy đủ, kịp thời các thiết bị, máy móc cần thiết đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm động viên khuyến khích kịp thời cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
VKSND hai cấp tỉnh và huyện tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật, đặc biệt là việc thực hiện quyền kháng nghị theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, thực hiện nghiêm các Quy chế, quy trình và hướng dẫn của VKSND Tối cao; bám sát các chỉ tiêu nghiệp vụ trong Nghị quyết của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành; bảo đảm số lượng và chất lượng kháng nghị các vụ án hành chính, vụ việc dân sự đúng pháp luật đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm nhằm giảm tỷ lệ bản án, quyết định của Tòa án bị cấp trên hủy sửa mà không có kháng nghị của Viện kiểm sát.
Kiểm sát chặt chẽ công tác thụ lý, giải quyết án dân sự, hành chính của Tòa án cùng cấp để nắm rõ số vụ việc Tòa án thụ lý, giải quyết; nắm chắc số lượng bản án, quyết định Tòa án gửi đến; phân công công chức nghiên cứu, kiểm sát theo quy định của pháp luật nhằm phát hiện vi phạm của bản án, quyết định, kịp thời thực hiện quyền kháng nghị, đảm bảo kháng nghị chính xác, có căn cứ, được Tòa án chấp nhận.
VKSND hai cấp tỉnh và huyện tăng cường rút kinh nghiệm về những thiếu sót, hạn chế đối với từng trường hợp mà Viện kiểm sát rút kháng nghị hoặc kháng nghị của Viện kiểm sát không được Tòa án chấp nhận; rút kinh nghiệm trong việc không phát hiện được vi phạm pháp luật khi kiểm sát bản án, quyết định.
Giao Phòng 9 VKSND tỉnh thường xuyên tổng hợp, thông báo rút kinh nghiệm đối với những vi phạm, thiếu sót trong công tác kháng nghị và những kháng nghị có chất lượng, được Tòa án chấp nhận để Viện kiểm sát cấp dưới tham khảo, rút kinh nghiệm. Phân công Kiểm sát viên theo dõi địa bàn, Viện kiểm sát huyện nào có án hủy, sửa nhiều cần kịp thời báo cáo để có hướng chỉ đạo.
Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị ngang cấp. Trường hợp khi phát hiện bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật, nếu không còn đủ thời gian để kháng nghị phúc thẩm thì phải báo cáo bằng văn bản và gửi hồ sơ vụ án ngay cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp để xem xét kháng nghị theo thẩm quyền.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án, VKSND cấp huyện phải gửi ngay bản án, quyết định lên VKSND tỉnh, khắc phục tình trạng gửi bản án, quyết định quá chậm dẫn đến khi phát hiện vi phạm thì không còn thời hạn kháng nghị.
Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới; tăng cường thông tin, trao đổi khó khăn, vướng mắc, những vi phạm cần xem xét kháng nghị; trường hợp vụ việc phức tạp có nhiều ý kiến khác nhau kịp thời báo cáo thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên, không để xảy ra án hủy có trách nhiệm của VKS, đảm bảo nội dung kháng nghị có căn cứ, lập luận chặt chẽ, tuân thủ về hình thức và thời hạn đúng quy định, hạn chế việc rút kháng nghị.
Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa phải báo cáo ngay với Lãnh đạo đơn vị đối với những bản án, quyết định mà Tòa tuyên không thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát hoặc có những nội dung khác trái pháp luật để kịp thời kháng nghị theo thẩm quyền.
Đối với các bản án, quyết định dân sự, hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nếu có căn để kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm cần kịp thời báo cáo đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật.

KIM LOAN

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 25/9/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h30:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 26/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm theo Chỉ thị 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSNC tối cao đối với các vu án hành chính, vụ việc dân sự".

15h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VKSND tối cao và Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027 (trực tuyến).

 

Thứ 4, 27/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố công bố quyết định trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

13h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

15h30:

- Họp Ban cán sự đảng quý III/2023.

16h00:

- Họp Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1, Văn phòng báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 28/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 kết hợp Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (cả ngày).

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ tại VKSND huyện Tây Hòa về công tác kiểm sát THADS.

15h30:

- Sinh hoạt nữ công quý III/2023.

 

Thứ 6, 29/9/2023:

07h30:

 - Đ/c Thanh - PVT dự khai mạc Hội thi “Cán bộ làm công tác dân vận khéo” Đảng bộ Khối năm 2023.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa.

19h00: 

- Đ/c Thảo - PVT dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bình Kiến.

 

Thứ 7, 30/9/2023: 

19h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bình Kiến.

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 01/10/2023:

Phân công trực nghiệp vụ