Chủ Nhật, 19/05/2024 08:22 SA

Định hướng chiến lược phát triển đất nước và phát triển tỉnh Phú Yên đến năm 2030

Tiếp tục chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh, chiều 16/10, tại Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin, quán triệt chuyên đề “Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển đất nước, phát triển tỉnh Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.


Đ/c Tạ Anh Tuấn thông tin, quán triệt chuyên đề “Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển đất nước, phát triển tỉnh Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên cùng gần 2.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh ở 10 điểm cầu tại các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dự.
Đối với nội dung “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 3 trọng tâm là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại; huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Theo đó, các đột phá chiến lược cần tập trung là: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.
Đối với Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các nội dung về vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia; điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức; quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá; phương hướng tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội và các giải pháp thực hiện.


Toàn cảnh lớp học tại Trường Chính trị tỉnh

Để đạt được mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững, 3 khâu đột phá tỉnh cần phải tập trung vào là: Cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; tạo đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu ra tầm nhìn đến năm 2050, Phú Yên phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; phát triển đạt mức khá so với các địa phương khác trong cả nước. Muốn vậy, phương châm phát triển của tỉnh luôn phải dựa trên 1 mũi nhọn, 2 hành lang, 3 trụ cột, 4 nền tảng và 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Nguồn: Báo Phú Yên Online

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ