Thứ Ba, 31/01/2023 23:52 CH

Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND làm việc với VKSND tỉnh Phú Yên

Ngày 20/11/2020, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát làm Trưởng đoàn công tác của Ban chỉ đạo đã đến khảo sát, làm việc tại VKSND tỉnh Phú Yên về công tác tuyên truyền.Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền
ngành KSND, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát phát biểu tại buổi làm việc 


Làm việc với Đoàn công tác, về phía VKSND tỉnh Phú Yên có đồng chí Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Phó Ban biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Khoan, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử và Tổ tuyên truyền của VKSND tỉnh.


Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi với VKSND tỉnh Phú Yên về những nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền của ngành KSND nói chung và công tác tuyên truyền của VKSND tỉnh Phú Yên nói riêng; trao đổi những kinh nghiệm, phương thức, biện pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền của ngành KSND theo Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao và hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định tại điều 39 Luật Tổ chức VKSND năm 2014.


Hình ảnh buổi làm việc


Theo báo cáo, ngay sau khi Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tỉnh Phú Yên luôn quan tâm củng cố, kiện toàn Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh (đến nay có 17 thành viên là các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thuộc các Phòng VKSND tỉnh và VKSND huyện, thị xã, thành phố); đồng thời, lãnh đạo VKSND tỉnh chỉ đạo lấy kết quả công tác tuyên truyền là một chỉ tiêu thi đua trong kế hoạch công tác; xây dựng Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử; ban hành quy định tạm thời về chế độ nhuận bút, thù lao trên Trang thông tin điện tử; thành lập Ban biên tập, do đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng ban, 01 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh là Phó trưởng Ban biên tập và 06 đồng chí ủy viên phụ trách biên tập các bài viết ở các khâu công tác và địa bàn các đơn vị cấp huyện. VKSND tỉnh Phú Yên cũng đã cử đồng chí Tổ trưởng tổ tuyên truyền làm đầu mối phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền với Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật…


Tích cực, chủ động triển khai, quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về cải cách tư pháp; tuyên truyền các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của Viện kiểm sát; tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát; tuyên truyền về hoạt động của lãnh đạo VKSND tối cao và hoạt động của Ngành theo tinh thần của điều 39 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.


Định kỳ xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền của năm để quán triệt đến VKSND hai cấp để tổ chức thực hiện với những nội dung, giải pháp cụ thể, trong đó năm 2020 xác định những nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền, đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền việc triển khai kế hoạch thi hành Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực hiện chức năng THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp để góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động cải cách thủ tục hành chính và cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát Phú Yên, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao vị thế của ngành KSND; tuyên truyền việc tham gia và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI của Ngành; quán triệt, chỉ đạo và động viên, khuyến khích toàn thể công chức, người lao động tích cực tham gia chất lượng, hiệu quả hai cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống ngành KSND” và “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên” do VKSND tối cao tổ chức…


Về triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V- năm 2020, VKSND tỉnh đã phân công trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện giải Búa liềm vàng tại các đơn vị. Đến nay, VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên đã lựa chọn 02 bài viết tham dự giải.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động tuyên truyền của VKSND tỉnh Phú Yên, đây là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác tuyên truyền của Ngành thời gian qua, nhất là các nội dung công tác liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao và hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định tại điều 39 Luật Tổ chức VKSND năm 2014. Trong công tác tuyên truyền đơn vị có nhiều chủ động trong việc nghiên cứu và xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo định hướng của VKSND tối cao, tổ chức nhiều hoạt động phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương tuyên truyền hiệu quả về hoạt động của Ngành, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/960- 26/7/2020)…; Trang thông tin điện tử của đơn vị có giao diện đẹp, nhiều chuyên trang, chuyên mục, liên tục cập nhật các thông tin hoạt động nghiệp vụ của VKSND hai cấp tỉnh và huyện, nhiều bài viết đạt chất lượng tốt, nên lượt truy cập hàng ngày tương đối cao… Trong thời gian đến, Lãnh đạo đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tăng cường hơn trong công tác tuyên truyền, viết tin bài về các lĩnh vưc dân sự, hôn nhân gia đình, hội đoàn thể, đề tài nghiên cứu, trao đổi; lựa chọn các vụ việc có dấu ấn về hoạt động nghiệp vụ của Ngành gửi về phòng Truyền hình Tạp chí Kiểm sát xây dựng phim… để nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác tuyên truyền trong thời gian đến.


Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 30/01/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 31/01/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng; lãnh đạo Phòng 15, Văn phòng dự lễ công bố bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 4, 01/02/2023:

08h00:

- Hội nghị toàn thể đảng viên Đảng bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023; tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành chọn án điểm (tại phòng họp).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 5, 02/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 03/02/2023:

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 7, 04/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 05/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ