Thứ Hai, 15/08/2022 08:31 SA

VKSND tỉnh Phú Yên: Xây dựng Kế hoạch định hướng thực hiện công tác tuyên truyền năm 2021

VKSND tỉnh xác định công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ngành, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát.


Trên cơ sở đó, Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành Kế hoạch định hướng thực hiện công tác tuyên truyền năm 2021, với những nội dung trọng tâm như sau:
1. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện; tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chiến lược cái cách tư pháp trong giai đoạn mới, về xây dựng và áp dụng pháp luật, về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành KSND nói chung, VKSND tỉnh Phú Yên nói riêng.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và việc xử lý tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm răn đe, giáo dục chung và tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
3. Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành năm 2021, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu đơn vị nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rút ra những bài học kinh nghiệm, ưu điểm để phát huy, những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục. Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát” theo Quyết định số 348/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao.
4. Tuyên truyền kết quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND hai cấp tỉnh và huyện, trọng tâm là các sự kiện, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống tội phạm tham nhũng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống các cơ quan tư pháp; về kết quả thực hiện các khâu công tác đột phá năm 2021 và những năm tiếp theo.
5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trọng tâm là tuyên truyền kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và vai trò, những đóng góp của Viện kiểm sát trong cuộc đấu tranh; tích cực phổ biến các quy định của pháp luật về vi phạm và tội phạm, về hình phạt và chế tài xử lý khác; tình hình vi phạm và tội phạm, nguyên nhân và bài học cảnh giác, các biện pháp phòng ngừa… Qua đó, giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
6. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền; chủ động liên hệ với các báo, tạp chí, trang tin điện tử để phối hợp chia sẻ, khai thác sử dụng thông tin. Phối hợp với Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật, Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tạp chí Kiểm sát để tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của Ngành, đơn vị. Chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp giữa VKSND tỉnh Phú Yên với Báo Phú Yên, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
7. Tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất do lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo VKSND tỉnh giao; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát nhân dân, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các Kế hoạch của cấp ủy địa phương về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”…


Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/8/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 09/8/2022: 

07h30:

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 (01 ngày).

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 làm việc với Đoàn công tác Vụ 11 VKSND tối cao.

10h00:

- Đ/c Liên - PVT họp Tổ chấm sáng kiến.

- Đ/c Thảo - PVT họp Tổ chấm sáng kiến.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 10/8/2022:

08h00:

- Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1,5 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện.

 

Thứ 5, 11/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

14h00:

- Họp Hội đồng sáng kiến.

  

Thứ 6, 12/8/2022:

08h00:

- Đ/c Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT, đ/c Liên - PVT dự Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (01 ngày).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 13/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ