Thứ Sáu, 09/12/2022 14:01 CH

Hội nghị kiểm điểm tập thể và thành viên Ban cán sự đảng VKSND tỉnh năm 2021

Ngày 10/12/2021, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và thành viên Ban cán sự đảng năm 2021. Đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 5/5 thành viên Ban cán sự đảng.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo; làm rõ những ưu, khuyết điểm của tập thể và từng thành viên Ban cán sự đảng VKSND tỉnh. Trong năm 2021, Ban cán sự đảng đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của cấp trên; chủ động, sáng tạo, kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giữ vững đoàn kết nội bộ; đã lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát đảm bảo mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành”, đạt và vượt chỉ tiêu thi đua trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt đã chỉ đạo nghiêm việc chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, quyết liệt chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh, áp dụng thủ tục rút gọn để điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 với thời gian ngắn nhất trong lịch sử tố tụng tư pháp Phú Yên.

Chủ động chỉ đạo triển khai, thực hiện các giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt, hiệu quả khâu công tác đột phá “nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Chỉ đạo toàn ngành kiểm sát Phú Yên tập trung làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm, đã ban hành 31 kiến nghị xử lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về các giải pháp để phòng tránh vi phạm được các đơn vị chấp nhận và chỉ đạo thực hiện. Nhiều kiến nghị phòng ngừa đạt hiệu quả cao như kiến nghị đối với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời chấp nhận kiến nghị và chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, có kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định pháp luật; kiến nghị đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh về các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh; kiến nghị đối với Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh thực hiện các giải pháp và kiểm điểm làm rõ nguyên nhân sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017 - 2018; kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa xử lý vi phạm của đảng viên, cán bộ, trưởng thôn trong công tác thi hành án dân sự...

Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Năm 2021 VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên giữ vững khối đoàn kết nội bộ, không có công chức, người lao động vi phạm phải xử lý kỷ luật, không có trường hợp nào mắc Covid-19.

Sau phần kiểm điểm tập thể, các thành viên Ban cán sự đảng đã kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về kiểm điểm cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó tập trung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 397-QĐ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy, quy định về những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trong đó, kiểm điểm cá nhân gắn với kiểm điểm của tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, lĩnh vực phụ trách, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Các ý kiến góp ý đều thống nhất, năm 2021, các đồng chí trong Ban cán sự đảng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, nhân văn, hiệu quả, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, công tâm, khách quan, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành”, đã lãnh đạo, chỉ đạo VKSND 2 cấp, đơn vị, lĩnh vực phụ trách hoàn thành, vượt các chỉ tiêu thi đua. Bên cạnh ưu điểm, các đồng chí cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm cá nhân gắn với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, lĩnh vực phụ trách. Hội nghị đã lấy phiếu đánh giá xếp loại cá nhân biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với thành viên Ban cán sự đảng VKSND tỉnh năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hưng đã đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và thành viên Ban cán sự đảng. Năm 2022, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh tiếp tục phát huy phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả", thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngành Kiểm sát tỉnh Phú Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phan Đầm - Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 05/12/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 3, 06/12/2022: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 4, 07/12/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022 (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 08/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 09/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 10/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 11/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ