Thứ Ba, 31/01/2023 23:34 CH

Kết quả thực hiện việc chấp hành kỷ cương, lỷ luật công vụ và trật tự nội vụ của VKSND tỉnh Phú Yên

Năm 2020, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên đã chấp hành tốt kỷ cương, lỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Chỉ thị 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy Phú Yên.


Ngay từ đầu năm 2020, Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động của VKSND hai cấp tỉnh và huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/03/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về  “tăng cường kỷ cường, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ.


Để thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở trong giao tiếp, làm việc với công dân và tạo nề nếp cho công chức, người lao động tiếp tục thực hiện tốt về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ. VKSND tỉnh Phú Yên đã tiến hành kiểm tra trực tiếp và trực tuyến bằng hình ảnh 29 cuộc tại 54 đơn vị VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên. Qua kiểm tra, nhận thấy công chức, người lao động điều chấp hành tốt kỷ luật lao động, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện tốt việc sử dụng trang phục kiểm sát theo đúng quy định; không có trường hợp nào vi phạm trong việc sử dụng rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc hoặc trước khi tham gia phiên tòa, phiên họp và không hút thuốc lá tại cơ quan, nơi công cộng…


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số trường hợp công chức, người lao động chưa thực hiện nghiêm túc về giờ giấc làm việc. Các trường hợp vi phạm hàng tháng, Thanh tra VKSND tỉnh Phú Yên đều có thông báo nêu rõ các ưu điểm của công chức, người lao động trong việc chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật nội vụ để các đơn vị tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để các đơn vị nghiêm túc khắc phục và rút kinh nghiệm chung trong thời gian tới.


Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả về việc chấp hành  kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh, trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục phát huy và thường xuyên quán triệt, phổ biến các văn bản có liên quan về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đến công chức, người lao động; đồng thời, VKSND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tại các đơn vị VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên; tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác của từng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 


Huỳnh Phát

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 30/01/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 31/01/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng; lãnh đạo Phòng 15, Văn phòng dự lễ công bố bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 4, 01/02/2023:

08h00:

- Hội nghị toàn thể đảng viên Đảng bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023; tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành chọn án điểm (tại phòng họp).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 5, 02/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 03/02/2023:

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 7, 04/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 05/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ