Thứ Ba, 06/12/2022 05:23 SA

Kiểm tra toàn diện công tác năm 2021 tại VKSND thị xã Sông Cầu

Ngày 18/11/2021, Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Phú Yên do đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra toàn diện công tác năm 2021 tại VKSND thị xã Sông Cầu.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra toàn diện
công tác năm 2021 tại VKSND thị xã Sông Cầu

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh nêu mục đích, ý nghĩa của cuộc kiểm tra, qua đó đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt; đồng thời hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc để VKSND thị xã Sông Cầu thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.
Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Viện trưởng VKSND thị xã Sông Cầu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trên cơ sở báo cáo, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành và việc thực hiện các khâu công tác của đơn vị. Theo đó, trong năm 2021, VKSND thị xã Sông Cầu đã không ngừng đổi mới chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; không để xảy ra đình chỉ bị can vì hành vi không cấu thành tội phạm; VKS truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch công tác như: Tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%; không để xảy ra trường hợp quá hạn giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chủ động đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, yêu cầu điều tra kịp thời, đảm bảo có chất lượng, đạt và vượt chỉ tiêu; chọn và giải quyết 05 vụ án trọng điểm; trực tiếp kiểm sát đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung có trách nhiệm của VKS đạt chỉ tiêu; đã tổ chức 11 phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự và dân sự; chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính đạt kết quả tích cực, không để xảy ra án hủy, sửa có trách nhiệm của VKS; tăng cường phát hiện vi phạm trong hoạt động tư pháp, trong năm đã kịp thời ban hành 03 kháng nghị, Tòa án xét xử chấp nhận, đạt 100%; 18 kiến nghị vi phạm, 03 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong các khâu công tác.
Mối quan hệ với cấp ủy và các cơ quan tư pháp tại địa phương được duy trì và đảm bảo; xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ; chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, phân công cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ phù hợp với khả năng, trình độ của từng người, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao.
Công tác tài chính, hậu cần đảm bảo công khai, dân chủ; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật và quy định của Ngành, phục vụ tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong từng khâu công tác và đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSND thị xã Sông Cầu đề ra những giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong thời gian tời.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trung Hưng đánh giá cao những kết quả mà VKSND thị xã Sông Cầu đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia của Đoàn kiểm tra, khắc phục ngay các tồn tại hạn chế, đặc biệt trong các khâu công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ ngành; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự; tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng hình ảnh, vị thế uy tín của Ngành; đồng thời tranh thủ có hiệu quả hơn nữa các nguồn lực của địa phương phục vụ tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thu Trang

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 05/12/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 3, 06/12/2022: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 4, 07/12/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022 (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 08/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 09/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 10/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 11/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ