Thứ Ba, 06/12/2022 05:13 SA

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án hình sự liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai

Trong những năm qua, Viện KSND hai cấp tỉnh Phú Yên đã phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, phát hiện khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến quản lý đất đai xảy ra trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc khởi tố, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Thực hiện nhiệm vụ công tác THQCT và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Cơ quan điều tra và các ngành nghiên cứu các văn bản pháp luật về đất đai làm căn cứ để nhận dạng vi phạm các quy định về quản lý đất đai có dấu hiệu tội phạm, nắm được đặc điểm và cập nhật được các loại nguồn tin này, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin của Cơ quan điều tra theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ giải quyết đưa ra xử lý kịp thời các dạng vi phạm như Vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất; Vi phạm trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Vi phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài khác gắn liền với đất; Vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất. Góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự nói chung, án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai nói riêng.
Tuy nhiên, do đặc thù riêng của loại tội phạm này tinh vi khó phát hiện, các đối tượng trong các vụ việc, vụ án liên quan đến vi phạm trong quản lý đất đai thường có trình độ học thức, chuyên môn nghiệp vụ cao và địa vị xã hội, có mối quan hệ quen biết trong xã hội rộng, luôn tìm cách né tránh, khai báo quanh co, thủ đoạn tinh các đối tượng thường không cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu phục vụ cho công tác xác minh hoặc hợp thức hóa tài liệu. Trước khi khởi tố vụ án, các đối tượng thường tìm cách tẩu tán tài sản nên rất khó khăn trong công tác thu hồi tài sản bị thiệt hại nên công tác khởi tố, điều tra tội phạm liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai một số vụ việc gặp nhiều khó khăn, còn chậm do không phát hiện kịp thời. Số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc tạm đình chỉ điều tra vụ án, kéo dài thời gian giải quyết án do gặp phải một số vướng mắc nhất là công tác giám định, định giá tài sản liên quan đến đất đai. Trong quá trình giải quyết các vụ, việc liên quan đến đất đai thường phải trưng cầu giám định hoặc định giá tài sản để xác định thiệt hại. Kết luận giám định, định giá tài sản là căn cứ quan trọng để xác định tội danh, mức độ thiệt hại trong giải quyết vụ án, là nguồn chứng cứ quan trọng chứng minh tội phạm và nhiều khi là nguồn chứng cứ duy nhất. Tuy nhiên, quá trình giám định, định giá gặp nhiều khó khăn do phải thu thập rất nhiều tài liệu giám định, định giá, một số vụ việc vi phạm số lượng lớn nên việc giám định, định giá kéo dài, kết luận giám định liên quan đến lĩnh vực đất đai chưa đạt theo yêu cầu, kết luận giám định còn chung chung, thời gian giám định kéo dài hoặc nội dung giám định chưa phù hợp dẫn đến phải giám định bổ sung, giám định lại, ảnh hưởng đến tiến độ, thời hạn giải quyết có vụ chưa thể tiến hành do kinh phí định giá quá lớn vượt quá khả năng của Cơ quan tiến hành tố tụng dẫn đến phải tạm đình chỉ điều tra. Tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự liên quan đến vi phạm quy định về quản lý đất đai còn thấp
Nguyên nhân, một phần xuất phát từ hệ thống pháp luật đất đai còn chồng chéo, dẫn đến việc nghiên cứu, nhận thức, vận dụng đánh giá để áp dụng trong thực tiễn xử lý các vụ việc giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án chưa thống nhất. Nguồn gốc đất trải qua nhiều thời kỳ khác nhau mà quy định pháp luật về đất đai lại thường xuyên bị thay thế, sửa đổi, bổ sung qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể nên rất khó khăn trong việc nắm bắt, tiếp cận khi xử lý vụ việc. Thiếu cơ chế phối hợp, kiểm tra, xác định và làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và cả các ngành, cơ quan chuyên môn được trưng cầu giám định) trong quá trình trưng cầu, tiếp nhận trưng cầu, tổ chức thực hiện giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong quá trình giải quyết các vụ án. Tội phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai rất phức tạp, liên quan đến nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành nên việc phát hiện, nhận dạng tội phạm trong lĩnh vực này theo quy định của BLHS 2015 còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật có liên quan đến đất đai, xác định rõ tội danh trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong khi đó lực lượng Kiểm sát viên còn thiếu kinh nghiệm, năng lực không đồng đều.
Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã tập trung nhận dạng các vướng mắc, hạn chế nêu trên và đề ra các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong thời gian đến, cụ thể như sau:
1. Nhóm giải pháp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành
1.1. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Kiểm sát viên và Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Viện trong giải quyết các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Kiểm sát viên khi được phân công giải quyết các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai cần nghiên cứu thận trọng, phải thu thập đầy đủ và nghiên cứu nắm chắc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai qua các thời kỳ. Trên cơ sở đó, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ, các tình tiết của vụ án để xem xét, đánh giá, viện dẫn được các quy định pháp luật cụ thể làm cơ sở, căn cứ chứng minh, hệ thống các chứng cứ chứng minh, đề xuất quan điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can có căn cứ, đúng pháp luật, đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều phải được khởi tố, điều tra và xử lý kịp thời, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Có như vậy mới bảo đảm việc giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện và đúng quy định pháp luật. Trường hợp trước khi phê chuẩn còn nghi ngờ về sự thật vụ án thì Kiểm sát viên phải trực tiếp hỏi đối tượng hoặc hỏi cung bị can. Kiểm sát viên cần nhạy bén, phân tích logic, đánh giá từng lời khai bằng cách nhìn tổng thể, tìm ra mâu thuẫn giữa lời khai của các bên tham gia tố tụng hoặc mâu thuẫn từ lời khai của chính họ.
Bên cạnh đó, chất lượng và tiến độ giải quyết các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai cũng phụ thuộc rất lớn từ sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp và thường xuyên của Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Viện. Vì vậy, việc tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản lý, kiểm tra nghiệp vụ của Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Viện là cần thiết, trong đó có việc duy trì đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo nghiệp vụ, báo cáo quá trình kiểm sát lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra. Tổ chức họp giao ban đầu tuần, nghe báo cáo cụ thể tình hình và kết quả, những vấn đề có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc kiểm tra của Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Viện đối với Kiểm sát viên được tiến hành thường xuyên, kết hợp nghe báo cáo với xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên thông qua hồ sơ kiểm sát án hình sự, kịp thời phát hiện những thiếu sót để chỉ đạo khắc phục, đảm bảo hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ đầy đủ, đúng pháp luật. Huy động trí tuệ tập thể của lãnh đạo Viện để giải quyết những vấn đề phức tạp còn có quan điểm khác nhau khi cần thiết. Thường xuyên quan tâm nắm tình hình, tiến độ và kết quả điều tra thu thập chứng cứ đối với các vụ án, trực tiếp yêu cầu Cơ quan điều tra, Kiểm sát viên báo cáo cụ thể tiến độ giải quyết vụ án, không để án tồn đọng kéo dài mà không có quyết định xử lý. Đối với các vụ án ánliên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai mà người phạm tội là cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao thì Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện trực tiếp nghiên cứu hồ sơ trước khi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chỉ đạo việc đề ra các yêu cầu điều tra, chủ động họp bàn với Thủ trưởng Cơ quan điều tra thống nhất biện pháp điều tra, giải quyết vụ án.
1.2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai
Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp, Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, đề cao trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết án loại án nay; xác định chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của các cơ quan tố tụng. Xuất phát từ chủ thể của loại án này thường thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nên cần kịp thời, thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy nhằm giải quyết các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai được nhanh chóng, kịp thời, tránh để kéo dài, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Ban cán sự đảng VKSND tỉnh phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng TAND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hữu quan và ngành dọc cấp dưới chủ động phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết dứt điểm án hình sự liên quan đến đất đai không để kéo dài, quá hạn luật định; phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án này. Chỉ đạo hàng tháng, Viện kiểm sát báo cáo cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan đến tiến độ, kết quả, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai được dư luận xã hội quan tâm để Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt, theo dõi, chỉ đạo. Trước khi khởi tố, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án trên, Liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm túc việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin đường lối giải quyết.
1.3. Tăng cường công tác phối hợp Liên ngành và trong Ngành kiểm sát
Tiếp tục phát huy và tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra và Tòa án cùng cấp trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành và đúng quy định của pháp luật. Trọng tâm của mối quan hệ phối hợp này là Kiểm sát viên cần chủ động phối hợp chặt chẽ Điều tra viên, Thẩm phán ngay từ khi khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết án như: trao đổi, đề ra yêu cầu xác minh điều tra, yêu cầu khởi tố vụ án, kiến nghị, trong đó Kiểm sát viên đặc biệt quan tâm việc nghiên cứu hồ sơ, phát hiện thiếu sót đề ra văn bản yêu cầu điều tra. Việc giải quyết các vụ án liên quan đến vi phạm trong quản lý đất đai cần phải nghiên cứu thận trọng, khi gặp khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo tổ chức họp liên ngành để bàn biện pháp giải quyết, nếu không thống nhất thì báo cáo thỉnh thị liên ngành cấp trên, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết án, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử có căn cứ, đúng pháp luật. 
Đối với quan hệ với Viện kiểm sát nhân dân cấp trên, tiếp tục duy trì và tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt công tác kiểm sát. Thực hiện tốt thông tin hai chiều giữa Viện kiểm sát nhân dân cấp trên và cấp dưới, nhất là đối với những vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Kịp thời báo cáo thỉnh thị đối với những trường hợp phức tạp, quan điểm khác nhau. Nếu trước khi xét xử cấp sơ thẩm đã có ý kiến chỉ đạo đường lối xử lý của Thường trực Tỉnh ủy hoặc đã có trả lời thỉnh thị của các Vụ thuộc Viện KSND Tối cao hoặc của Liên ngành Trung ương thì sau khi xét xử phải kịp thời báo cáo kết quả xét xử theo Quy chế 222 ngày 17/6/2020 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Tránh trường hợp Viện KSND cấp cao không được thông tin về đường lối xử lý của cấp ủy hoặc văn bản trả lời thỉnh thị của các Vụ thuộc Viện KSND Tối cao hoặc Liên ngành Trung ương nên kháng nghị đề nghị hủy án làm kéo thời gian giải quyết vụ án một cách không cần thiết.

2. Nhóm giải pháp trong công tác lựa chọn, đào tạo cán bộ, KSV làm công tác thực hành quyền công tố KSĐT, KSXX các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai
2.1. Lựa chọn Kiểm sát viên thực hành quyền công tố KSĐT, KSXX các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai
Do đặc thù của các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai là những vụ án phức tạp; đối tượng phạm tội chủ yếu đều có chức vụ, quyền hạn, am hiểu pháp luật, thủ đoạn tinh vi, có nhiều mối quan hệ đan xen, lợi ích nhóm, vụ việc thường xảy ra đã lâu mới bị phát hiện nên việc lựa chọn Kiểm sát viên thực hành quyền công tố KSĐT, KSXX vụ án là rất quan trọng, có tính chất quyết định đến tiến độ và chất lượng giải quyết vụ án. Ngoài yêu cầu về năng lực cán bộ thì đòi hỏi Kiểm sát viên phải có kinh nghiệm am hiểu nhất định về loại tội phạm này, có bản lĩnh chính trị, kỹ năng phương pháp làm việc khoa học. Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên ngoài việc nắm hồ sơ vụ án còn phải nghiên cứu, bổ sung thêm các kiến thức pháp luật liên quan trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhận dạng vi phạm, các quy định về quản lý đất đai có dấu hiệu tội phạm hình sự, xác định hành vi phạm tội, cập nhật các thông tin về tổ chức, pháp nhân liên quan, cá nhân bị can, bổ sung các kiến thức xã hội khác nhằm đảm bảo có sự nhận thức một cách đầy đủ nhất, vừa cụ thể, vừa mang tính bao quát đối với vụ án. Qua đó giúp cho Kiểm sát viên hiểu biết sâu hơn về vụ án, đề ra các yêu cầu điều tra được đầy đủ, toàn diện hơn, có những lập luận sát thực, lô gic, sắc bén và thuyết phục.
2.2. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai cho cán bộ, KSV thực hành quyền công tố KSĐT, KSXX các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai
Xác định vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trong quản lý đất đai là những vụ án phức tạp và mới mẻ, do đó, trình độ, kiến thức, kỹ năng của cán bộ, Kiểm sát viên là yếu tố giữ một vai trò quan trọng để đảm bảo chất lượng hiệu quả của công tác THQCT, kiểm sát vụ án hình sự liên quan đến đất đai. Qua đó, cần chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn liên quan đến công tác giải quyết vụ án, vụ việc trong lĩnh vực đất đai, quan tâm bố trí nhân sự phù hợp và có phân công mang tính chuyên trách đối với các cán bộ, Kiểm sát viên để thực hiện nhiệm vụ này, tránh phân công kiêm nhiệm quá nhiều khâu công tác làm ảnh hưởng đến chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc.
Tăng cường tổ chức Hội nghị tập huấn án hình sự, đặc biệt là các chuyên đề án hình sự liên quan đến đất đai để đút rút những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, coi đây là hình thức tự đào tạo để cán bộ, Kiểm sát viên tự trau dồi, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, nắm chắc kiến thức chuyên môn về pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành qua các thời kỳ, nhằm nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng công tố trong lĩnh vực này.
3. Nhóm giải pháp tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự liên quan đến đất đai
3.1. Chủ động phối hợp chặt chẽ với CQĐT trong xác minh xác định tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
Để thu hồi được tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai, cơ quan tiến hành tố tụng phải kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản…để người phạm tội và người thân của họ không có thời gian và điều kiện che giấu hoặc tìm cách hợp pháp hóa việc thu nhập, sở hữu tài sản. Do đó, ngay sau khi thụ lý tin báo, Kiểm sát viên cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan CSĐT, kịp thời đề ra yêu cầu thẩm tra xác minh, giải quyết nhanh chóng các vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực đất đai, trong đó cần chú trọng việc thẩm tra xác minh các vấn đề liên quan khối lượng tài sản hiện có của đối tượng, những người thân của đối tượng nhằm làm cơ sở xác định, áp dụng các biện pháp tư pháp như kê biên, phong tỏa tài khoản…sau khi khởi tố điều tra tránh tài sản bị tẩu tán.
3.2. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng khi điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạn, thiệt hại trong các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai
Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm, kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu và theo sát quá trình giải quyết vụ án của Cơ quan điều tra từ khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đến khi kết thúc điều tra. Trước khi đề nghị phê chuẩn khởi tố bị can đối với các vụ án hình sự về đất đai, cần phối hợp yêu cầu Điều tra viên xác minh tài sản của bị can nhằm đảm bảo cho việc thu hồi tài sản. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, Kiểm sát viên cần chủ động đề ra các yêu cầu điều tra, đặc biệt lưu ý yêu cầu Cơ quan điều tra, Điều tra viên phải xác minh rõ, chính xác tài sản của người có hành vi phạm tội; áp dụng mọi biện pháp luật định để nhanh chóng phát hiện, điều tra, làm rõ tài sản liên quan đến vụ án vi phạm đất đai để sớm có biện pháp như thu giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản… tránh việc tẩu tán cũng như mất mát, hư hỏng tài sản, nhằm đảm bảo cho việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi kết thúc điều tra, nếu có căn cứ xác định bị can có tài sản cần thiết phải kê biên, phong tỏa nhưng chưa được thực hiện thì Kiểm sát viên cần báo cáo đề xuất Lãnh đạo ra Quyết định kê biên hoặc có văn bản đề nghị cơ quan chức năng phong tỏa đối với tài sản đó.
Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Kiểm sát viên cần chủ động phối hợp với Điều tra viên, thẩm phán chủ tọa phiên tòa bằng nhiều biện pháp như giải thích pháp luật, động viên, thuyết phục, yêu cầu khắc phục hậu quả để các bị can, gia đình bị can và người liên quan tự nguyện giao nộp tài sản chiếm đoạt, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi kết thúc điều tra vụ án, thời gian nghiên cứu hồ sơ truy tố không nhiều, nên Kiểm sát viên phải chủ động xây dựng kế hoạch và có biện pháp trực tiếp thu hồi tài sản ngay.
Trong giai đoạn thi hành án: Trường hợp quá trình điều tra, truy tố xét xử chưa thu hồi được hết tài sản thiệt hại hoặc thi hành các bản án liên quan đến các vụ án hình sự về đất đai gặp nhiều khó khăn do có vụ việc số tiền phải thi hành án rất lớn nhưng tài sản để đảm bảo thi hành án lại có giá trị rất nhỏ, Kiểm sát viên cần phải phối hợp với Phòng kiểm sát thi hành án dân sự thường xuyên kiểm sát, yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của các đối tượng chấp hành án để có thể thu hồi hiệu quả các tài sản. Hàng tháng, hàng quý chủ động nắm lại kết quả việc thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành bản án để tổng hợp chung các giai đoạn báo cáo VKSND tối cao.
3.3. Chủ động phối hợp, tác động các cơ quan định giá, giám định tư pháp xác định rõ hơn và nhanh hơn những tài sản bị thiệt hại, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai
Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì chỉ được kê biên phần tài sản hoặc phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi thường thiệt hại (khoản 3 Điều 128 và khoản 3 Điều 129 BLTTHS). Như đã phân tích ở trên, vấn đề đặt ra là cần phải kê biên, phong tỏa tài khoản càng sớm càng tốt nhưng nếu các cơ quan định giá, giám định tư pháp chậm trễ trong việc kết luận giá trị tài sản bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại thì việc kê biên, phong tỏa khó đảm bảo cho việc thu hồi tài sản. Do đó, cần chủ động tác động các Giám định viên cần thiết có thể ban hành kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan định giá, giám định nhanh chóng có kết luận xác định rõ hơn và nhanh hơn tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại, từ đó kịp thời kê biên, phong tỏa tài khoản thu hồi được toàn bộ tài sản bị thiệt hại, tài sản bị chiếm đoạt.

Hồng Minh

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 05/12/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 3, 06/12/2022: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 4, 07/12/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022 (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 08/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 09/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 10/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 11/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ