Thứ Sáu, 17/09/2021 08:22 SA

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác

Ngày 21/5, Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 5 năm thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.Đồng chí Lương Minh Sơn trao bằng khen cho các tập thể


Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng nhiều kế hoạch, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên và đi vào nền nếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.


Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị đã nhận giúp đỡ các xã, thôn (buôn) khó khăn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với thế mạnh của mỗi đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của từng xã, thôn... với tổng số tiền hơn 176 tỉ đồng. Đã có 2.787 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững; 12.340 học sinh được giúp đỡ tiếp tục đến trường.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Minh Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được; đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Theo đó, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.


Trước hết là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo gương Bác. Đồng thời gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, phát hiện, học tập, nhân rộng các mô hình hay; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh sinh viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


“Mục đích cuối cùng của việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch 68 là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, để mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, đồng chí Lương Minh Sơn nhấn mạnh.


Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Nguồn: Báo Phú Yên Online

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/9/2021: 

07h00:

- Đ/c Thảo - PVT tham gia diễn tập “PY-21” (02 ngày).

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 14/9/2021: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 15/9/2021:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Họp Ban soạn thảo đề thi và đáp án cuộc thi “Xây dựng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính”.

 

Thứ 5, 16/9/2021: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh công bố quyết định thanh tra VKSND huyện Tuy An bằng hình thức trực tuyến.

 

Thứ 6, 17/9/2021:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

 Thứ 7, 18/9/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/9/2021:

Phân công trực nghiệp vụ