Thứ Năm, 25/04/2024 17:27 CH

Viện KSND thị xã Đông Hòa đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm 2022

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Viện KSND thị xã Đông Hòa vinh dự nhận được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022.


Đ/c Võ Minh Thụy – Thị Ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thị xã Đông Hòa
nhận cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2022

Ngay từ đầu năm VKSND thị xã Đông Hòa đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên và Hướng dẫn của các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị.
Trong năm, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm” với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; chủ động kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; quá trình khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự.
Kết quả đã thụ lý kiểm sát 194 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra 89 vụ 130 bị can; truy tố 38 vụ 62 bị can; xét xử 48 vụ 85 bị cáo. Phối hợp với Cơ quan điều tra chọn 05 vụ án trọng điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, đưa ra xét xử kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức 08 phiên tòa phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, trong đó có 03 phiên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến. Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 05 kiến nghị trong các lĩnh vực công tác, đều được chấp nhận, thực hiện. Không có vụ án, bị can nào phải đình chỉ do không phạm tội, Viện kiểm sát truy tố Tòa tuyên không phạm tội; đảm bảo 100% các vụ án/bị can Viện kiểm sát truy tố đều có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Với những thành tích đạt được, Viện KSND thị xã Đông Hòa đã được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ thi dua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022.
Về công tác xây dựng đảng, năm 2022 Chi bộ Viện KSND thị xã Đông Hòa đã phổ biến, quán triệt các đảng viên Chi bộ thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 01 Đảng viên và kết nạp đảng viên mới đối với 01 quần chúng ưu tú. Chi bộ đã phối hợp tốt với chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các khâu công tác, trong đó có nhiều khâu công tác đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành. Năm 2022, Chi bộ VKSND thị xã Đông Hòa được Thị ủy Đông Hòa tặng Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.

Về phía Công đoàn cơ sở, ngay từ đầu năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch về công tác Kiểm sát và Chương trình hành động thi đua gắn với kế hoạch hành động của công đoàn cấp trên, đề ra chương trình công tác cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ quan, gắn hoạt động công đoàn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt chất lượng, hiệu quả. Năm 2022, Công đoàn cơ cở VKSND thị xã Đông Hòa vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” và hoạt động Công đoàn năm 2022.

Về phía Chi đoàn cơ sở, mặc dù là chi đoàn ghép với nhiều đoàn viên từ nhiều đơn vị khác nhau, nhưng nồng cốt là các đoàn viên đến từ Viện KSND thị xã Đông Hòa. Năm 2022, Ban chấp hành Chi đoàn đã luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các đoàn viên, đoàn viên chi đoàn luôn có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chú trọng “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” hướng tới giá trị “Tâm trong - Trí sáng – Hoài bão lớn” . Tích cực tham gia nhiều hoạt động đoàn có ý nghĩa như “Phiên tòa giả định”, “Hiến máu tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” qua đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2022, Chi đoàn khối Nội chính thị xã Đông Hòa được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã tặng Giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022”.

Với những kết quả đáng tự hào trong năm 2022 sẽ là động lực để trong năm 2023 tập thể VKSND thị xã Đông Hòa tiếp tục nỗ lực, cố gắng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác được xác định trong Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh trong năm 2023.

Bảo Thi

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.