Thứ Ba, 26/09/2023 12:28 CH

Viện KSND tỉnh Phú Yên quyết tâm giữ vững thành quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương

 

Đ/c LÊ TRUNG HƯNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng
Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên

Với quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành,tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác của Viện KSND hai cấp tỉnh Phú Yên, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện tích cực chủ động tham mưu cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong tất cả các lĩnh vực công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện công tác đột phá “Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”

Xác định nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu, để tập trung chỉ đạo phối hợp, giải quyết kịp thời, nghiêm minh một số vụ án lớn liên quan đến đất đai, ngân hàng, tài nguyên rừng, Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực một số Huyện, Thị, Thành ủy - nơi có thay đổi về công tác nhân sự, nơi có những vụ án lớn, án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án, vụ việc theo Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc”. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo VKS hai cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp, nhất là CQĐT trong việc khởi tố, điều tra thu thập, đánh giá chứng cứ, áp dụng biện pháp ngăn chặn; thường xuyên trao đổi, họp bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; báo cáo tiến độ giải quyết vụ án, tham mưu về đường lối xử lý và xin ý kiến chỉ đạo đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả các vụ án được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo khách quan đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện công tác đột phá “Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”

Với tinh thần kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, Viện KSND hai cấp tỉnh Phú Yên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Bám sát theo chỉ tiêu Nghị quyết số 96 của Quốc hội, năm 2022 tỷ lệ tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại đã được thu hồi, khắc phục đạt 80,05% (vượt 20,05%), trong đó VKS trực tiếp thu hồi được 13.467.533.750 đồng. Có 19/26 vụ án đã thu hồi được toàn bộ tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, trong đó có 04 vụ án thu hồi hết ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm. Năm 2023, Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện khâu công tác đột phá “Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”, qua đó trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thu hồi và kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong thời gian qua.
Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. VKSND tỉnh Phú Yên đã xây dựng báo cáo tổng kết về nội dung, trách nhiệm thực hiện theo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên theo công văn số 1145-CV/UBKTTU ngày 19/6/2023 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên.
Chủ động xây dựng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; xây dựng Quy chế phối hợp với UBND tỉnh trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Hiện UBND tỉnh đang lấy ý kiến của các ngành trực thuộc thành viên Ủy ban để thống nhất và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp.
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị, nhất là kiến nghị trong lĩnh vực thi hành án dân sự, được chấp nhận, tiếp thu thực hiện như kiến nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo xử lý khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên liên quan đến quyền lợi của người mua trúng đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Viện KSND tỉnh đã phối hợp với Truyền hình kiểm sát nhân dân thực hiện phóng sự chuyên đề Bảo vệ pháp luật về kiến nghị của VKS trong thu hồi tiền cọc đấu giá cho Ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu lực hiệu quả trong công tác THADS.
Tích cực đề ra các giải pháp đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành KSND, chủ động phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh mở lớp tập huấn về kỹ năng thu thập, đánh giá chứng cứ điện tử; xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh. Bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 5/2023, đến nay sau gần 02 tháng triển khai với hơn 30 vụ án được Kiểm sát viên Viện KSND hai cấp tỉnh Phú Yên lựa chọn xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh, cho thấy hiệu quả tích cực trong nghiên cứu, giải quyết án, qua đó góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT của Viện KSND tỉnh.
Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của VKSND tỉnh được tổ chức tại Thị ủy Đông Hòa, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đã nhấn mạnh: vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, người đứng đầucác đơn vị phải đặt nhiệm vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương song song với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, tập trung đề xuất các giải pháp để báo cáo tham mưu cấp ủy chỉ đạo, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thị, thành ủy theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt khâu đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành KSND, nâng cao chất lượng hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp.
Song song thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành, phong trào văn hóa, thể dục thể thao trong Ngành kiểm sát Phú Yên cũng luôn được đẩy mạnh, với ý nghĩa thể thao đểgắn kết yêu thương, gắn kết tình đồng chí, đồng đội, cùng một niềm tin, chí hướng: đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành. Tháng 7 về, trong niềm hân hoan chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2023),tại Hội thao ngành KSND “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XII”, Đoàn vận động viên VKSND tỉnh Phú Yên đã đạt thành tích xuất sắc với 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải 3, đây là thành tích cao nhất của Đoàn vận động viên VKSND tỉnh Phú Yên qua 12 kỳ tham gia hội thao ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, Viện KSND tỉnh tổ chức các chuỗi hoạt động chào mừng thành lập Ngành nhưtổ chức Lễ khánh thành trụ sở VKSND huyện Tuy An, Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa từ nguồn đóng góp của công chức, người lao động VKSND tỉnh, thể hiện truyền thống đạo lý tương thân tương ái, “chung tay vì người- không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội thao truyền thống của VKSND tỉnh ….
Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và nghị lực trước mọi khó khăn, thử thách, với niềm tự hào và tin yêu của mỗi công chức và người lao động Viện KSND hai cấp, ngành kiểm sát tỉnh Phú Yên luôn giữ vững thành quả, tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.

 

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 25/9/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h30:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 26/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm theo Chỉ thị 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSNC tối cao đối với các vu án hành chính, vụ việc dân sự".

15h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VKSND tối cao và Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027 (trực tuyến).

 

Thứ 4, 27/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố công bố quyết định trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

13h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

15h30:

- Họp Ban cán sự đảng quý III/2023.

16h00:

- Họp Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1, Văn phòng báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 28/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 kết hợp Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (cả ngày).

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ tại VKSND huyện Tây Hòa về công tác kiểm sát THADS.

15h30:

- Sinh hoạt nữ công quý III/2023.

 

Thứ 6, 29/9/2023:

07h30:

 - Đ/c Thanh - PVT dự khai mạc Hội thi “Cán bộ làm công tác dân vận khéo” Đảng bộ Khối năm 2023.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa.

19h00: 

- Đ/c Thảo - PVT dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bình Kiến.

 

Thứ 7, 30/9/2023: 

19h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bình Kiến.

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 01/10/2023:

Phân công trực nghiệp vụ