Thứ Năm, 25/04/2024 19:03 CH

VKSND thị xã Sông Cầu: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2023

Năm 2023, VKSND thị xã Sông Cầu đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội và Hệ thống chỉ tiêu của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2023.


Đ/c Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trao Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2023 cho đơn vị VKSND thị xã Sông Cầu

Ngay từ đầu năm, với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm- kỷ cương, liêm chính- bản lĩnh, hiệu quả”, VKSND thị xã Sông Cầu đã ban hành kế hoạch công tác năm 2023 xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của từng lĩnh vực công tác, tiếp tục xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể Lãnh đạo Viện trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Xác định công tác xây dựng đội ngũ công chức giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, đạo đức vững vàng, liêm chính là công tác then chốt quyết định đến chất lượng các lĩnh vực công tác của đơn vị. Chú trọng công tác phân công nhiệm vụ, thay đổi vị trí công việc để đảm bảo chọn người theo việc, phù hợp với năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu công việc...
Tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó tập trung kiểm sát, điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng, tiêu cực, các vụ án Thường trực Thị ủy theo dõi, chỉ đạo. Yêu cầu Kiểm sát viên phải thực hiện nghiêm các quy định cùa Bộ luật tố tụng hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tích cực đề ra yêu cầu điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, quản lý chặt chẽ các vụ án tạm đình chỉ điều tra. Đề ra các giải pháp gắn chặt trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra. Phối hợp chọn và giải quyết 01 vụ án theo thủ tục rút gọn và 05 vụ án trọng điểm. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, phối hợp tổ chức 06 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, 01 phiên tòa lưu động đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Không có trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm và VKS truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Thông qua công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, đã ban hành kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án và 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm đối với Chủ tịch ủy ban nhân cấp xã trong công tác quản lý, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống vi phạm, tội phạm.
Tăng cường kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật. Đã phối hợp tổ chức 04 phiên tòa dân sự, kinh doanh thương mại rút kinh nghiệm. Tăng cường kiểm sát các quyết định, bản án của Tòa án cùng cấp, kịp thời phát hiện vi phạm, ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm, báo cáo VKSND tỉnh kháng nghị 01 vụ án dân sự, đều được chấp nhận. Qua công tác này, đã ban hành 02 kiến nghị đối với Tòa án và 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số. VKSND thị xã Sông Cầu đã thành lập Tổ giúp việc cho Viện trưởng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự, dân sự, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa, qua đó đã giúp cho việc tranh tụng của Kiểm sát viên có sức thuyết phục hơn. Triển khai thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đối với 06 vụ án hình sự, 03 vụ án dân sự và số hóa nhiều hồ sơ phục vụ việc báo cáo án, phối hợp tổ chức 01 phiên tòa trình chiếu tài liệu số hóa, 08 phiên tòa trực tuyến. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hành chính tư pháp trong hoạt động tham mưu tổng hợp, văn thư lưu trữ, sử dụng phần mềm quản lý văn bản của ngành, hộp thư nội bộ, ứng dụng chữ ký số và các phần mềm quản lý vụ án, quản lý tài chính của ngành. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vai trò, chức năng nhiệm vụ và kết quả hoạt động của đơn vị, gửi đăng 26 bài viết trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh (vượt 8,3%). Phát động công chức tham gia giải báo chí về xây dựng Đảng, đã chọn gửi bài tham gia giải Búa Liềm vàng năm 2023 và giải báo chí về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Với những kết quả năm 2023, VKSND thị xã Sông Cầu vinh dự được Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Khối. Chi bộ được Thường trực Thị ủy công nhận là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu được Liên đoàn lao động thị xã tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc hoạt động công đoàn...
Năm 2024, VKSND thị xã Sông Cầu quyết tâm phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, giữ vững truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bình Nguyên

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.