Thứ Tư, 08/12/2021 16:36 CH

VKSND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Quy chế phối hợp với Báo Phú Yên

Chiều ngày 28/4/2021, VKSND tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025 với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với Báo Phú Yên.Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh 
phát biểu tại Lễ ký kết


Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Phú Yên; Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hoài My, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Công Khánh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Phòng Phóng viên, Phòng Hành chính trị sự và Phóng viên Báo Phú Yên.Đ/c Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Phú Yên
phát biểu tại Lễ ký kếtĐ/c Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu tại Lễ ký kết


Về phía VKSND tỉnh có đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng; Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên VKSND tỉnh; Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố.


Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” và Kế hoạch số 09/KH-VKSTC ngày 22/01/2021 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Kế hoạch số 172/KH-VKS-VP ngày 12/01/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên về công tác tuyên truyền năm 2021, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực thi pháp luật, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Quang cảnh buổi Lễ ký kết


Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu việc ký kết Chương trình và quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật giữa VKSND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Phú Yên nhằm bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan để tích cực chủ động hợp tác, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong công tác tuyên truyền, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các hoạt động khác để chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc thực thi pháp luật, xét xử các vụ án lớn, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn sự, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh trên cơ sở Chương trình phối hợp đã được ký kết, các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, Nhân dân, góp phần làm giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Phú Yên đã đánh giá cao công tác phối hợp trong thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giữa Báo Phú Yên và VKSND tỉnh trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn chưa được cụ thể hóa bằng văn bản, nên việc ký kết Quy chế phối hợp rất quan trọng và ý nghĩa; mong muốn trong thời gian đến, hai cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin trong công tác tuyên truyền góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật trong Nhân dân.Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh và
đ/c Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Phú Yên cùng ký kết Quy chế


 
Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng và đ/c Nguyễn Văn Sự,
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng ký kết Chương trình phối hợp 


Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 06/12/2021: 

14h00:

- Họp Đảng ủy nhận xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

 

Thứ 3, 07/12/2021: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 08/12/2021:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 5, 09/12/2021: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 10/12/2021:

08h00:

- Hội nghị kiểm điểm tập thể và thành viên Ban cán sự đảng VKSND tỉnh năm 2021.

 

Thứ 7, 11/12/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 12/12/2021:

Phân công trực nghiệp vụ