Thứ Tư, 27/09/2023 04:40 SA

VKSND tỉnh Phú Yên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND thành phố Tuy Hòa

Vừa qua, Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Phú Yên đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND thành phố Tuy Hòa.


Đ/c Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra
 

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND thành phố Tuy Hòa trong thời gian qua, Lãnh đạo Viện đã quan tâm và tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và thực hiện tốt dân chủ trong nội bộ cơ quan, đảm bảo công khai, dân chủ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành;công tác tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng cán bộ;công tác thi đua, khen thưởng; cán bộ, công chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; kê khai, công khai tài sản thu nhập đảm bảo đúng quy định; giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp cùng cấp; phát huy mạnh mẽ vai trò của cấp ủy, Lãnh đạo Viện, các tổ chức đoàn thể và công chức, người lao động trong việc thực hiện Quy chế dân chủ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị đã đảm bảo đoàn kết nội bộ, làm chuyển biến và mang lại hiệu quả cao trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm, tội phạm, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội ở địa phương.
Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu Viện trưởng VKSND thành phố Tuy Hòa khắc phục, đồng thời tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Minh Tín - Hương Trầm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 18/9/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc giải quyêt khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Văn phòng báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 19/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND huyện Đồng Xuân.

 

Thứ 4, 20/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT, Chủ tịch Công đoàn dự Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (02 ngày).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 21/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Tây Hòa.

13h45:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Công văn số 593/VKSTC-QSTW ngày 22/02/2021 của VKSND tối cao.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với Thường trực Huyện ủy Tây Hòa.

 

Thứ 6, 22/9/2023:

08h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Hòa.

 

Thứ 7, 23/9/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 24/9/2023:

Phân công trực nghiệp vụ