Thứ Ba, 05/03/2024 00:27 SA

VKSND tỉnh Phú Yên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND thành phố Tuy Hòa

Vừa qua, Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Phú Yên đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND thành phố Tuy Hòa.


Đ/c Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra
 

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND thành phố Tuy Hòa trong thời gian qua, Lãnh đạo Viện đã quan tâm và tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và thực hiện tốt dân chủ trong nội bộ cơ quan, đảm bảo công khai, dân chủ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành;công tác tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng cán bộ;công tác thi đua, khen thưởng; cán bộ, công chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; kê khai, công khai tài sản thu nhập đảm bảo đúng quy định; giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp cùng cấp; phát huy mạnh mẽ vai trò của cấp ủy, Lãnh đạo Viện, các tổ chức đoàn thể và công chức, người lao động trong việc thực hiện Quy chế dân chủ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị đã đảm bảo đoàn kết nội bộ, làm chuyển biến và mang lại hiệu quả cao trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm, tội phạm, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội ở địa phương.
Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu Viện trưởng VKSND thành phố Tuy Hòa khắc phục, đồng thời tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Minh Tín - Hương Trầm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 04/03/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h00:

- Đ/c Thảo - PVT công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS TP Tuy Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

15h00:

- Đ/c Liên - PVT dự tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 do Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức.

 

Thứ 3, 05/03/2024: 

07h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe VKSND TP Tuy Hòa báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Hội đồng tuyển dụng (mời Lãnh đạo Viện và Ban giám sát dự).

 

Thứ 4, 06/03/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) và tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Họp Ban Chấp hành Công đoàn.

 

Thứ 5, 07/03/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV tại Tỉnh ủy.

14h00: 

- Họp Đảng ủy. 

 

Thứ 6, 08/03/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

 

Thứ 7, 09/03/2024: 

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 10/03/2024:

Phân công trực cơ quan