Thứ Năm, 20/06/2024 12:14 CH

VKSND tối cao kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND tỉnh Phú Yên

Trong 02 ngày 10 và 11/8/2023, Đoàn kiểm tra VKSND tối cao do đ/c Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành Kiểm sát nhân dân làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND tỉnh Phú Yên.


Đ/c Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng, Trưởng đoàn kiểm tra VKSND tối cao phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND tỉnh Phú Yên

Tham gia Đoàn kiểm tra của VKSND tối cao còn có các đ/c Nguyễn Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng; Hà Trường Thanh, Trưởng phòng Hành chính - Văn phòng; Nguyễn Hưng Hùng, Trưởng phòng Thanh tra hành chính - Thanh tra; Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp - Văn phòng; Đỗ Thị Cẩm, Phó Trưởng phòng Tài vụ - Văn phòng; Cao Trường Giang, Chuyên viên phòng Hành chính - Văn phòng.
Làm việc với Đoàn kiểm tra, có đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng; Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; các đ/c Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng các Hội đoàn thể cơ quan VKSND tỉnh Phú Yên.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên về việc xây dựng và triển khai Quy chế, quy định của đơn vị; các văn bản của Đảng, của Nhà nước và của Ngành về việc thực hiện dân chủ; về hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Ban nữ công, Ban Thanh tra nhân dân; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị...


Hình ảnh buổi công bố quyết định và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND tỉnh Phú Yên

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra VKSND tối cao đã đánh giá cao công tác xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, sổ sách theo đúng đề cương quy định và ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ như:
Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiếp tục tổ chức quán triệt đến công chức và người lao động VKSND hai cấp thực hiện Chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/3/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao;… Tổ chức xây dựng, quán triệt và thực hiện đầy đủ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tỉnh Phú Yên và các quy chế khác có liên quan.
Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành luôn được người đứng đầu VKSND hai cấp tỉnh và huyện quan tâm thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quá trình triểu khai nhiệm vụ luôn có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, phân định rõ trách nhiệm của tập thể và thẩm quyền của cá nhân, thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo điều hành, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc giải quyết công việc vượt quá thẩm quyền, sai nguyên tắc. Việc lấy ý kiến của công chức và người lao động trong các hoạt động công tác của Ngành luôn được Lãnh đạo VKSND hai cấp quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt. Các dự thảo kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, cácquy chế nghiệp vụ của Ngành và các quy chế của đơn vị,… đều được tổ chức lấy ý kiến của VKSND hai cấp. Việc thực hiện dân chủ trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác tổ chức cán bộ; thi đua – khen thưởng; công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản… luôn được đơn vị đảm bảo.
Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia đã thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; qua đó xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt với chính quyền trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động.
Tuy nhiên, quá trình kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng Quy chế và quy định của Ngành trong thời gian tới.
Tiếp thu những ý kiến phát biểu kết luận và chỉ đạo của đ/c Trưởng Đoàn kiểm tra, đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh, sẽ tổ chức họp để phổ biến, quán triệt kết luận của Đoàn đến toàn thể công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh và huyện để rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ quy chế dân chủ cơ sở, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thồi, tiếp tục phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp ở đơn vị nhằm nâng cao vai trò, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, công chức trẻ tại đơn vị trong việc tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, quy chế của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao, tạo môi trường làm việc thực sự dân chủ, hài hòa, thân thiện mang lại hiệu quả thiết thực./.

Thái Phong

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 17/6/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h00:

- Họp Hội đồng tuyển dụng (tại phòng hợp, mời Lãnh đạo Viện và Ban giám sát dự).

09h30:

- Họp Hội đồng nâng lương.

10h00:

- Họp Lãnh đạo VKSND tỉnh, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ cho ý kiến về việc thực hiện tinh giản biên chế.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

 

Thứ 3, 18/6/2024: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Văn phòng báo cáo công tác.

09h00:

- Họp UBKS mở rộng thông qua Báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác của VKSND trong 06 tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tại phòng họp, thành phần: Lãnh đạo Viện; thành viên Ủy ban kiểm sát, Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và công chức làm công tác thống kê, tổng hợp của Văn phòng).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 19/6/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 20/6/2024:  

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị BCH Công đoàn Viện chức tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 21/6/2024:

08h00:

- Đ/c Thanh - Bí thư Đảng ủy, PVT dự Đại hội chi đoàn VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2024-2027.

14h00:

- Lãnh đạo Viện dự Đại hội Chi Hội luật gia, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Thứ 7, 22/6/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 23/6/2024:

Phân công trực nghiệp vụ