Thứ Sáu, 09/12/2022 11:46 SA

VKSND TP Tuy Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

Chiều 22/12/2021, Lãnh đạo phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở VKSND thành phố Tuy Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021. Theo đó, trong năm 2021 cán bộ, công chức VKSND TP. Tuy Hòa đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2021. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSNDTC, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh, Kế hoạch của đơn vị... Đã đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng yêu cầu xác minh thu thập chứng cứ trong lĩnh vực dân sự…. Phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, điều tra và đưa ra truy tố, xét xử kịp thời các vụ án xâm phạm sở hữu, trật tự công cộng; ma túy… đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả đã được Cấp ủy địa phương đánh giá cao, trao tặng nhiều quyết định khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; được VKSND tỉnh Phú Yên công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Công đoàn cơ sở hoạt động vững mạnh, cùng với đoàn thành niên xây dựng tổ chức trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần phải nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới…
Tại hội nghị, tập thể đơn vị đã thảo luận sôi nổi, đề ra phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan và công đoàn trong năm 2022. Đồng chí Lê Hồng Khoáng - Viện trưởng VKSND thành phố Tuy Hòa phát động phong trào thi đua năm 2022, đề nghị Ban chấp hành công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành; thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao vị trí, vai trò của Kiểm sát viên trong kiểm sát giải quyết án dân sự,… quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022.

Tú Vương

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 05/12/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 3, 06/12/2022: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 4, 07/12/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022 (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 08/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 09/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 10/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 11/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ