Chủ Nhật, 19/05/2024 08:48 SA

Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Phú Yên thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

Qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính về đất đai trong thời gian qua, VKSND tỉnh Phú Yên đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Điển hình như việc lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trích lập bản đồ thửa đất không đúng với hồ sơ địa chính, không đúng với nguồn gốc đất; chỉnh lý biến động đất không có căn cứ; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định… Đặc biệt, khi bị khởi kiện các vụ án hành chính liên quan đến đất đai, quá trình giải quyết vụ án, nhiều địa phương, đơn vị, cá nhân có chức trách, nhiệm vụ không thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng hành chính theo quy định pháp luật như: Chủ tịch UBND, UBND các cấp là người bị kiện không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ các phiên đối thoại, phiên tòa và các buổi làm việc khác theo quy định; việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ chứng minh tính đúng đắn, hợp pháp của các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện và có ý kiến đối với việc bị khiếu kiện còn chậm dẫn đến nhiều vụ án hành chính quá thời hạn giải quyết theo luật định; có trường hợp không thực hiện hoặc chưa kịp thời kháng cáo phúc thẩm, đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm bản án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước bị xâm hại,…
Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời nhằm ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai, ngày 17/5/2022 Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Phú Yên đã có báo cáo số 76-CV/BCS tham mưu đề nghị Thường trực tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật.
Qua theo dõi tình hình và trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên, ngày 15/6/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 311-CV/TU “Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật” chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện, thị, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng trong các vụ án hành chính theo quy định của pháp luật, nhất là trong việc trực tiếp tham gia hoặc cử người đại diện ủy quyền tham gia đầy đủ các phiên tòa, phiên đối thoại, công khai chứng cứ; thực hiện quyền kháng cáo phúc thẩm, đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm khi quyền và lợi ích của Nhà nước bị xâm hại.
2. Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm sát các vụ án hành chính; kịp thời ban hành kháng nghị theo quy định pháp luật hoặc kiến nghị, kháng nghị đối với các bản án, quyết định của tòa án chưa đúng quy định pháp luật; chủ động kiến nghị các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước bị khởi kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với các trường hợp cán bộ có các biểu hiện thiếu trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ tố tụng theo phân công để xử lý theo quy định.
3. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng TAND tỉnh, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh tổng hợp danh sách, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các trường hợp cơ quan, đơn vị, cá nhân không cung cấp, chậm cung cấp tài liệu, hồ sơ, chứng cứ, không tham gia quá trình tố tụng trong các vụ án hành chính hoặc cử người đại diện ủy quyền tham gia các phiên tòa không đúng quy định, làm cho việc giải quyết án kéo dài, tồn đọng để chỉ đạo khắc phục, xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.
Ngay sau khi nhận được Công văn số 311-CV/TU, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 311-CV/TU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp tỉnh và huyện.

Tường Mi

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ