Thứ Năm, 25/04/2024 18:49 CH

Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Phú Yên: Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Vừa qua, Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Phú Yên gồm các đơn vị VKSND huyện Sông Hinh (Cụm trưởng), VKSND TX Đông Hòa (Cụm phó) và các VKSND TP. Tuy Hòa, huyện Tây Hòa, Phú Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.


Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 quyết tâm thực hiện tốt giao ước thi đua năm 2023

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 1, theo đó, trong năm 2022 phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn nghiệp vụ; công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được chú trọng, không ngừng đổi mới, đạt nhiều kết quả, thành tích...Trong đó nổi bật là VKSND TX Đông Hòa đã vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chúc mừng những kết quả các đơn vị đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Trong năm 2023, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 1 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch của các đơn vị; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và của VKSND tỉnh; đạt những kết quả, thành tích cao hơn năm 2022…
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Vương Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Sông Hinh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đề nghị thành viên Cụm thi đua số 1 tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng, triển khai các phong trào do VKSND tối cao, VKSND tỉnh và địa phương phát động; thực hiện có hiệu quả các hoạt động do Cụm đề ra và tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng đúng thành tích, đúng đối tượng, thời gian quy định...
Với sự thống nhất của tất cả thành viên, Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Phú Yên đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bàn Tiên

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.