Chủ Nhật, 21/04/2024 20:32 CH

Cụm thi đua số 2: Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Ngày 16/02/2022, Cụm thi đua số 2 gồm VKSND huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu, huyện Đồng Xuân và huyện Sơn Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022.


Hình ảnh Hội nghị

Thực hiện Hướng dẫn số 1145/HD-VKS-VP ngày 04/11/2019 của VKSND tỉnh Phú Yên về tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua; Kế hoạch số 45/KHTĐ-C2 ngày 28/01/2021 của Cụm thi đua số 2 về Tổ chức và hoạt động của Cụm năm 2021, Cụm thi đua số 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022 tại trụ sở Viện KSND huyện Tuy An (Cụm trưởng năm 2022).

Năm 2021, Cụm thi đua số 2 đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo Đảng, Nhà nước, của Ngành KSND về thi đua khen thưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được; xác định những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Cụm thi đua số 2 trong thời gian tới. Cũng tại Hội nghị các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, KSV trong Cụm thi đua đã nêu cao tinh thần quyết tâm trong thời gian tới sẽ triển khai có hiệu quả Kế hoạch hoạt động và Giao ước thi đua của Cụm để hoàn thành xuất sắc công tác thi đua khen thưởng và nhiệm vụ chỉ tiêu của ngành.

Phan Hưởng - Quỳnh Như

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 15/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

09h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 16/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 17/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (cả ngày). 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Xuân Phước.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 5, 18/4/2024:  

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

 

Thứ 6, 19/4/2024:

08h00:

- Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ (cả ngày). Thành phần: Lãnh đạo Viện và toàn thể công chức, người lao động.

 

Thứ 7, 20/4/2024: 

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 21/4/2024:

 

Phân công trực cơ quan