Thứ Năm, 25/04/2024 11:17 SA

VKSND tỉnh Phú Yên tham dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua số 8

Chiều ngày 17/6/2022, tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, Cụm thi đua số 8 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kiều Nga - Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phụ trách Cụm thi đua số 8.


Hình ảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo, Chánh Văn phòng và công chức làm công tác thi đua - khen thưởng Viện KSND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. VKSND tỉnh Phú Yên có đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng tham dự Hội nghị.
Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết, ngay từ đầu năm, căn cứ Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngay 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2022, Cụm thi đua số 8 đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-VKS-TĐ ngày 11/02/2022 về tổ chức và hoạt động của Cụm năm 2022 và ký kết giao ước thi đua và phát động các phong trào thi đua tại VKSND tỉnh Bình Định (Cụm trưởng) nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; tăng cường giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay giữa các đơn vị, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong Cụm. Theo đó, từng đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 8 đã ban hành Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2022 để phát động trong VKSND hai cấp bám sát thực hiện và tổ chức đăng ký đầy đủ các danh hiệu thi đua tại đơn vị, lấy phong trào thi đua làm động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.
Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”, các đơn vị đã phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt do Trung ương, địa phương và VKSND tối cao phát động như: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 -2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào ngành KSND thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hoá công sở”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”... Công tác thi đua - khen thưởng được các đơn vị trong Cụm triển khai một cách tích cực, toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt, theo chuyên đề, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Sáu tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Cụm đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 5.233 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã giải quyết 3.548 tin (đạt tỷ lệ 67.8%). Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 4.033 vụ án hình sự/7.280 bị can; đã giải quyết 2.298 vụ/4.268 bị can (đạt tỷ lệ 56.98%). Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 1.869 vụ/4.172 bị can; đã giải quyết 1.646 vụ/3.544 bị can (đạt tỷ lệ 88.07%). Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 2.933 vụ/6.762 bị cáo sơ thẩm; 669 vụ/1.112 bị cáo phúc thẩm, đã giải quyết 1.919 vụ/3.762 bị cáo sơ thẩm (đạt tỷ lệ 65.43%); 505 vụ/810 bị cáo phúc thẩm (đạt tỷ lệ 75.49%).
Trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, các đơn vị đã kiểm sát chặt chẽ các quyết định, bản án, việc lập hồ sơ vụ, việc của các cơ quan hữu quan; kiểm sát chặt chẽ các trình tự thủ tục tố tụng bảo đảm đúng thời hạn, trình tự theo luật định. Kiên quyết thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật phát hiện được; đồng thời thông qua công tác kiểm sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp phòng ngừa vi phạm làm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài.... Toàn Cụm đã kiểm sát 1.382 đối tượng tạm giữ; đã giải quyết 1.352 đối tượng (đạt tỷ lệ 97.83%), kiểm sát 4.964 đối tượng tạm giam; đã giải quyết 1.963 đối tượng (đạt tỷ lệ 39.54%), kiểm sát 8.666 đối tượng thi hành án hình sự; đã giải quyết 2.804 đối tượng (đạt tỷ lệ 32.36%). Kiểm sát 20.521 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình sơ thẩm; 564 vụ, việc phúc thẩm, đã giải quyết 10.309 vụ, việc sơ thẩm (đạt tỷ lệ 50.24%); 309 vụ, việc phúc thẩm (đạt tỷ lệ 54.79%). Kiểm sát 1.287 vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật sơ thẩm; 51 vụ, việc phúc thẩm, đã giải quyết 538 vụ, việc sơ thẩm (đạt tỷ lệ 41.8%); 37 vụ, việc phúc thẩm (đạt tỷ lệ 72.55%); kiểm sát 155 việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND, đã giải quyết 153 việc (đạt tỷ lệ 98.71%). Kiểm sát 45.030 việc thi hành án dân sự, hành chính/13.601.462.131.000 đồng; đã giải quyết 16.073 việc/2.185.266.498.000 đồng (đạt tỷ lệ 35.69%). Tiếp 283 lượt công dân; tiếp nhận 2.435 đơn khiếu nại, tố cáo, đã phân loại, xử lý 2.431 đơn (đạt tỷ lệ 99.84%); thụ lý 83 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát, đã giải quyết 79 đơn (đạt tỷ lệ 95.18%).
Kiểm sát 16.989 quyết định về thi hành án; 576 việc thi hành án; trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 168 việc. Tiến hành 13 cuộc kiểm sát đột xuất; 381 cuộc trực tiếp kiểm sát (khâu công tác tạm giữ, tạm giam 124, khâu công tác thi hành án hình sự 228, khâu công tác thi hành án dân sự 24, khâu công tác khiếu nại tố cáo 05); 36 cuộc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị; 12 yêu cầu tự kiểm tra (khâu công tác tạm giữ, tạm giam 07, khâu công tác thi hành án hình sự 05). Phối hợp với TAND tổ chức 138 phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm rút kinh nghiệm (khâu công tác kiểm sát án dân sự, hôn nhân gia đình 112, khâu công tác kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động 26).
Hội nghị cũng đã chỉ ra những cách làm hay và một số thành tích nổi bật của các đơn vị trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng: VKSND tỉnh Phú Yên ban hành văn bản tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng ủy các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai; phối hợp chặt chẽ cùng với HĐND cùng cấp, UBMTTQVN tỉnh kiểm tra, giám sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, trực tiếp kiểm sát hồ sơ vụ việc, phát hiện có dấu hiệu của tội phạm, đã kịp thời chuyển cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. VKSND tỉnh Quảng Nam đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giữa Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh; VKSND tỉnh Bình Định ký kết các Quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng văn bản pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; ký kết Quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh trong giải quyết án dân sự, hành chính; ký kết Quy chế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự - Công an - Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án dân sự; xử lý, gửi nhận văn bản (không mật) được thực hiện qua hệ thống thư nội bộ, không sử dụng văn bản giấy (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận)…


Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kiều Nga đã nhấn mạnh: Sáu tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 đã bám sát những yêu cầu trong Chỉ thị về công tác Kiểm sát và Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm của Viện trưởng VKSND tối cao, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ đã được nêu trong chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Công tác thi đua - khen thưởng của toàn Cụm đã có sức lan tỏa, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, công chức và người lao động; các đơn vị đã tích cực hưởng ứng, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động; việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời góp phần động viên, khích lệ cá nhân, tạo sự đoàn kết, thống nhất góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Việc ban hành các văn bản quy định chỉ tiêu, tiêu chí bình xét thi đua, các văn bản phát động, hướng dẫn, triển khai thực hiện các phong trào thi đua được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Thời gian đến, các đơn vị cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Dương Đức

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.