Chủ Nhật, 19/05/2024 09:44 SA

VKSND tỉnh Phú Yên: Khen thưởng đột xuất Tiểu ban tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và VKSND tỉnh

Sáng ngày 07/9/2023, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định khen thưởng đột xuất và trao Giấy khen đối với Tiểu ban tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với VKSND tỉnh trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trao Quyết định khen thưởng đột xuất Tiểu ban tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và VKSND tỉnh

Trước đó, ngay từ đầunăm, VKSND tỉnh Phú Yên đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 đề ra những giải pháp cụ thể, trong đó có nội dung “chủ động xây dựng Quy chế phối hợp giữa VKSND tỉnh với UBND tỉnh trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ”, ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban tham mưu xây dựng Quy chế gồm 10 đồng chí, do đồng chí Hồ Ngọc Thảo, Phó Viện trưởng làm Trưởng Tiểu ban.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng thành viên của Tiểu ban đã nghiêm cứu xây dựng bố cục, nội dung dự thảo Quy chế phối hợp, chủ động trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh để nghiên cứu góp ý, bổ sung hoàn thiện Quy chế. Sau khi thống nhất nội dung, ngày 18/8/2023, đồng chí Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã chính thức ký kết Quy chế phối hợp này.

Quy chế phối hợp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong việc phòng ngừa và đấu tranh với những vi phạm pháp luật, việc ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là về lĩnh vực đất đai; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ