Thứ Năm, 25/07/2024 18:59 CH

Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và các văn bản của Đảng

Vừa qua, Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản của Đảng. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh- Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe các đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy và Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; các Kế hoạch số 19-KH/TW, 20-KH/TW, 21-KH/TW ngày 28/11/2023 của BCH Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương tám khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của BCH Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của BCH Trung ương và Kế hoạch số 165-KH/TU, ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Đ/c Hồ Ngọc Thảo- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Qua Hội nghị, đã giúp đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ VKSND tỉnh nhận thức đầy đủ các nội dung trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị, kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới... Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch nêu trên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng yêu cầu Bí thư các chi bộ tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng; đồng thời, tất cả đảng viên viết thu hoạch kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, nhận thức của cá nhân về ý nghĩa và tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ở cơ quan, đơn vị đang công tác./.

Oanh Kiều - Nguyễn Hóa

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

 

Thứ 3, 23/7/2024: 

08h00: 

- Họp Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy” (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

- Họp Ban soạn thảo đề thi và đáp án cuộc thi (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

13h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại CQ CSĐT Công an tỉnh. 

 

Thứ 4, 24/7/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 25/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 26/7/2024:

06h30:

- Đ/c Thảo - PVT viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

08h00: 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác. 

 

Thứ 7, 27/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 28/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ