Thứ Năm, 25/07/2024 19:33 CH

Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng ngày 01/02/2023, Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022, triển khai công tác năm 2023 và quán triệt một số quy định mới của Đảng.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng; Huỳnh Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Hồ Ngọc Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Phạm Thị Liên - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đ/c Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên, người lao động trong Đảng bộ.


Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt hướng dẫn sỗ 02-HD/TU của Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sau khi bị kỷ luật

Sau khi đồng chí Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc, Hội nghị đã được nghe đồng chí Hồ Ngọc Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh truyền đạt nội dung chuyên đề gồm 3 phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; gợi ý nội dung sinh hoạt, thảo luận trong chi bộ, cơ quan, đơn vị năm 2023. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người; vận dụng để xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện gắn với xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ; phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ.


Đ/c Hồ Ngọc Thảo -Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”

Tiếp đến, đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng đã đánh giá công tác của Đảng bộ năm 2022 và triển khai công tác năm 2023; thông báo kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022. Đồng thời, quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 23/12/2022 của Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sau khi bị kỷ luật đến cán bộ, đảng viên.


Đ/c Nguyễn Thị Hồng Loan - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng phòng 15 quán triệt Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy VKSND tỉnh năm 2023

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng phòng 15 quán triệt Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy VKSND tỉnh năm 2023.


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng yêu cầu cán bộ, đảng viên và người lao động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Bí thư chi bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đoàn thể và trong buổi chào cờ Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các hướng dẫn, quy định của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Oanh Kiều – Nguyễn Hóa

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

 

Thứ 3, 23/7/2024: 

08h00: 

- Họp Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy” (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

- Họp Ban soạn thảo đề thi và đáp án cuộc thi (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

13h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại CQ CSĐT Công an tỉnh. 

 

Thứ 4, 24/7/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 25/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 26/7/2024:

06h30:

- Đ/c Thảo - PVT viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

08h00: 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác. 

 

Thứ 7, 27/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 28/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ