Thứ Ba, 16/08/2022 05:08 SA

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên: Đơn vị dẫn đầu phong trào khối thi đua nội chính năm 2016

Sáng 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” và Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tại hội nghị này, VKSND tỉnh Phú Yên đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016.Năm 2016, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 08/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND và các văn bản về công tác thi đua của tỉnh, VKSND tỉnh Phú Yên đã phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, đơn vị. Chủ động, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền các phong trào thi đua, về gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến, nhằm phát huy vai trò tích cực của các phong trào thi đua, khen thưởng, góp phần thúc đẩy các đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.


Ngay từ đầu năm, VKSND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thi đua số 32/TĐ-VKS-VP ngày 15/1/2016 phát động phong trào thi đua và tổ chức đăng ký thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và trách nhiệm trong công tác, phong trào thi đua được phát động sôi nổi rộng khắp, toàn diện với các nội dung và hình thức phong phú, động viên, khích lệ cán bộ, công chức tự giác, hăng hái thi đua cống hiến sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp chung của Ngành, đơn vị, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời, lãnh đạo Viện phối hợp với Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Chi hội Luật gia trong việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua toàn diện và đạt hiệu quả.


Năm 2016, đã phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương về trách nhiệm”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Sôi nổi tổ chức phong trào thi đua lập thành tích “Chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành KSND” và cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh người cán bộ, kiểm sát. Cán bộ, đảng viên luôn phát huy truyền thống đoàn kết; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 05-CT/VKSTC-TTr của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành KSND. Quan tâm, chú trọng thực hiện tốt việc quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách đảm bảo đúng quy định của Ngành, quy định của pháp luật; chi tiêu đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. Xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, bài trí khoa học, ứng xử giao tiếp lịch thiệp, thực hiện tốt văn hóa nơi công sở... Năm 2016, VKSND tỉnh không có cán bộ, đảng viên vi phạm; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên. Nội bộ đơn vị đoàn kết, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ VKSND tỉnh đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm thứ 6 liên tục; Chi đoàn thanh niên được Trung ương Đoàn tặng Cừ thi đua xuất sắc và các đoàn thể Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Chi hội luật gia đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt trong sạch, vững mạnh. VKSND tỉnh Phú Yên được Viện trưởng VKSND tối cao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2016, 02 Phòng thuộc VKSND tỉnh được tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối; Văn phòng tổng hợp được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất, 02 Phòng được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen…Năm 2016, với nhiệm vụ là Khối trưởng khối thi đua Nội chính, VKSND tỉnh đã cùng các đơn vị trong khối thi đua Nội chính tỉnh Phú Yên tham gia ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua trong khối; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, của Ngành cấp trên; thực hiện tốt quy chế hoạt động, giao ước thi đua đã ký kết; triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp mang tính đột phá, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, bám sát chủ đề thi đua của UBND tỉnh và các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương… 


Hồng Văn – Ngọc Thảo

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 15/8/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 16/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 17/8/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT và Thanh tra - khiếu tố trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (03 ngày).

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện (03 ngày).

 

Thứ 5, 18/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

  

Thứ 6, 19/8/2022:

08h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 8/2022.

 

Thứ 7, 20/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 21/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ