Thứ Hai, 15/08/2022 08:18 SA

Chi bộ Phòng 15, Thanh tra- Khiếu tố sinh hoạt chuyên đề Quý 4/2021

Ngày 30/12/2021, Chi bộ Phòng 15 và Thanh tra- Khiếu tố VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 4/2021 với chủ đề: Công chức, đảng viên chi bộ thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan, Bí thư chi bộ trình bày nội dung chuyên đề Lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đồng thời liên hệ nhiệm vụ của chi bộ và đảng viên trong việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Đảng viên trong Chi bộ đã tích cực phát biểu ý kiến về nhận thức của cá nhân, tập trung liên hệ với kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị và từng đảng viên; trong suốt thời gian qua luôn thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Bác, đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, sâu sát thực tiễn, nắm vững các nguyên tắc, quy tắc, quy định, văn bản có liên quan, vận dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt trong công tác tham mưu, đề xuất; thực hiện quy trình chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, nhân văn và đúng quy định.

Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ đánh giá chủ đề sinh hoạt chuyên đề Quý 4/2021 là một trong những nội dung sinh hoạt chuyên đề rất ý nghĩa, thiết thực, gần gũi, gắn với chức năng nhiệm vụ, nhận thức và hành động của từng cán bộ, công chức ngành Kiểm sát. Lời dạy của Bác Hồ luôn là sợi chỉ đỏ, là chuẩn mực để cán bộ, đảng viên trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tác phong, phương pháp làm việc, từ đó phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác mà Đảng, Nhà nước và Ngành giao./.

Quỳnh Như - Mai Linh

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/8/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 09/8/2022: 

07h30:

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 (01 ngày).

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 làm việc với Đoàn công tác Vụ 11 VKSND tối cao.

10h00:

- Đ/c Liên - PVT họp Tổ chấm sáng kiến.

- Đ/c Thảo - PVT họp Tổ chấm sáng kiến.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 10/8/2022:

08h00:

- Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1,5 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện.

 

Thứ 5, 11/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

14h00:

- Họp Hội đồng sáng kiến.

  

Thứ 6, 12/8/2022:

08h00:

- Đ/c Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT, đ/c Liên - PVT dự Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (01 ngày).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 13/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ