Thứ Năm, 25/07/2024 19:42 CH

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh họp thống nhất đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2021

Sáng ngày 18/02/2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức họp và thống nhất đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2021. Dự và chủ trì có đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng.Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh
chủ trì cuộc họp Hội đồng thi đua 


Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 02/02/2021 của VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua năm 2021; Hướng dẫn số 16/HD-VKSTC ngày 22/01/2021 của VKSND tối cao về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021, VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021, phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua và đồng thời tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2021.


Năm 2021, VKSND tỉnh Phú Yên đăng ký phấn đấu đạt “Cờ thi đua của Chính phủ”; 14/16 đơn vị cấp Phòng và VKSND cấp huyện đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Khối”, 02/16 đơn vị đăng ký đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% cá nhân là cán bộ, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh và huyện đăng ký đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 51 cá nhân đăng ký đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.


Trên cơ sở đăng ký thi đua đầu năm, các đơn vị căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình đề ra các mục tiêu cụ thể và phát động các đợt thi đua để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.


Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

 

Thứ 3, 23/7/2024: 

08h00: 

- Họp Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy” (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

- Họp Ban soạn thảo đề thi và đáp án cuộc thi (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

13h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại CQ CSĐT Công an tỉnh. 

 

Thứ 4, 24/7/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 25/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 26/7/2024:

06h30:

- Đ/c Thảo - PVT viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

08h00: 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác. 

 

Thứ 7, 27/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 28/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ